«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ اردیبهشت ۷, یکشنبه

دست بلند شده به پشتوانه ی امپریالیست ها را باید از بیخ برید!

داوهای شان بویژه در زمینه ای که آن را «اخلاق اسلامی» می نامند، کون خر را پاره می کند؛ بویژه چنانچه خورد و بردی با سیاست بازانِ یکی از دیگری تبهکارتر کشورهای امپریالیستی و ریزه خوارانش در کار باشد؛ درون خود ایران به هر تبهکاری دست یازیده و دست شان بروی توده های مردم بلند است؛ دستی بلند شده به پشتوانه ی امپریالیست ها که باید از بیخ و بن بریده شود. گفته های بانو آیدا یونسی در ویدئوی پیوست،* مشتی نمونه ی خروارها تبهکاری را وامی کند.

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

ب. الف. بزرگمهر   هفتم اردی بهشت ماه ۱۳۹۹

* آیدا یونسی، خواهر علی یونسی، دانشجوی بازداشت شده با انتشار یک ویدئو (ویدئوی پیوست) خواستار پاسخگویی گماشتگان امنیتی درباره ی شوند بازداشت و ضرب‌ و شتم برادرش شده است.

علی یونسی، کنشگر دانشجویی روز دوم اردیبهشت بازداشت شد. او برنده مدال نقره المپیاد کشوریِ رشته ی «ستاره شناسی» در سال ۹۵ و مدال زرّین المپیاد جهانی در همین رشته در سال ۹۶ است.

برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران»  هفتم اردی بهشت ماه ۱۳۹۹ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر)

ویدئوی پیوست: این دست بلند شده به پشتوانه ی امپریالیست ها را باید از بیخ برید (برنام ویدئو از آن من است.  ب. الف. بزرگمهر)هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!