«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ اردیبهشت ۶, شنبه

آیا تنها کردها روی خط مرزی میان چند کشور پا به جهان نهاده اند؟! ـ بازانتشار

روی زمین برای همه آدم ها جایی برای زندگی هست و همه ی خلق ها سرزمینی برای خود دارند. آیا در میان همه، تنها کردها هستند که روی خط مرزی میان چند کشور پا به جهان نهاده اند؟!

از «گوگل پلاس». با پوزش از نویسنده ی آن، ناچار شدم متن را ویرایش، پارسی و بازنویسی نمایم. نمی دانم که متن نوشته شده از درج کننده ی آن است یا از آنِ دیگری. به همین شَوَند از درج نام وی خودداری نمودم. چنانچه بخواهند، بنویسند تا نام شان را نیز درج کنم.     ب. الف. بزرگمهر

https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/08/blog-post_76.html


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!