«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۱, پنجشنبه

سرود لُری «سرمایه‌دار»

ایما کارگر زحمت‌کشیم
یه مشتی بیکار، سختی می‌کشیم
دشمن ایما سرمایه‌داره
هرچی که داره ز کارگره
اما کارگر، هیچی ناره

نوشته و ویدئو، برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران»   ۱۱ اردی بهشت ماه ۱۳۹۹

ویدئوی پیوست: سرود لُری «سرمایه‌دار»


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!