«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ خرداد ۱۵, شنبه

مسوولین ما بلدند چجوری فرمایشات مان را دور بزنند ...

مسوولین ما بلدند چجوری فرمایشات مان را دور بزنند؛ آن ها آنچنان هنرمندانه از لابلای این فرمایشات می دوند و اینجا و آنجای آن را گاز می زنند که همه ی آن فصل الخطاب ها و لازم الاتباع بودن ها به خرده فرمایشی بی ارزش دگرمی دیسند که باد آن را می بَرَد و نشانی بر جای نمی گذارد. ما از داشتن چنین مسوولین هنرمندی مُفتِ خریم؛ خدا قُوّت!

از زبان «کیرِ خر نظام خرموش پرور»:  ب. الف. بزرگمهر   ۱۵ خرداد ماه ۱۴۰۰

شورای نگهبان نیز در پی بیانات مقام معظم رهبری در بیانیه ای اعلام کرد:
در حین بررسی صلاحیت های داوطلبان ریاست جمهوری و پس از آن، در فضای مجازی و برخی رسانه ها با استناد به بعضی از گزارش های نادرست و غیرمستند در مورد برخی داوطلبان محترم و بستگان ایشان نسبت های نادرستی داده شده است. شورای نگهبان ضمن تاکید بر حفظ حرمت اشخاص و محکوم نمودن هتک حرمت و حیثیت داوطلبان و خانواده های ایشان از کلیه رسانه ها موکدا می خواهد با توجه به محرمانه بودن بررسی صلاحیت ها در این شورا و با عنایت به اینکه در بررسی ها مجموعه ای از موضوعات، مستندات و مدارک مورد ارزیابی قرار گرفته و برخی گزارش های نادرست در نظریه نهایی شورای نگهبان موثر نبوده است، از گمانه زنی و استناد به امور غیرواقعی و نادرست اجتناب نمایند. (برجسته نمایی های متن از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

برگرفته از «خبرگزاری برکت»  ۱۴ خرداد ماه ۱۴۰۰

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!