«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ خرداد ۲۵, سه‌شنبه

تبهکاری دانسته و آگاهانه برای نابودی اقتصاد نیمه جان ایران ـ بازپخشش

کاهش بهای مرغ از سوی «دولت زهدان اجاره ای»، دانسته و آگاهانه با آماج ورشکست نمودن مرغداری ها انجام پذیرفته است!

پیام یک مرغدار بجان آمده به آخوند پفیوز امنیتی:
آخوندی عمو برو بنشین چهارتا کلمه قرآن بخون؛ برای مرده، نماز میت بخون. این مرغ‌ ها دو روزه چیزی نخورده اند. بهشان بگویم روزه بگیرند؟!

برگرفته از گوگل پلاس با اندک ویرایش درخور در نشانه گذاری ها از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر

پی افزوده:

چنانچه بخشی از زیان زدن ها به اقتصاد کشور در گذشته ای دورتر را به پای ناآزمودگی و ناکارآمدی رژیم تبهکار اسلام پیشگان بنهیم، آنچه از دوره ی روی کار آمدنِ دولت نامور به «زهدان اجاره ای» به سرگماشتگی آخوند پفیوز امنیتی: حسن فریدون روحانی شده تاکنون به انجام رسیده و ورشکستگی مرغداری ها تنها نمونه ی ناچیزی از آن همه است، نشان از تبهکاری دانسته و آگاهانه برای نابودی اقتصاد نیمه جان ایران دارد؛ تبهکاری سترگی که از یکسو بهره وری سرشارِ بنگاه های اقتصادی امپریالیستی بویژه کشورهای امپریالیستی باخترزمین از سفره ای رنگارنگ را در پی داشته و از سوی دیگر، سود هنگفتی دستِ کلان سوداگران و بازرگانان زنهارخواهِ ایرانی و ایرانی تبار را گرفته و می گیرد که افزون بر آن، زمینه های پولشویی و جابجایی هرچه بیش تر و پرشتاب تر سرمایه های ایران به ترکیه، اروپا و جاهای دیگر را برای شان فراهم نموده است؛ رژیم و دولتی که سزاوار سرنگونی بی درنگ بدست توده های مردم ایران، پیش از آنکه دیر شود، هستند؛ زیرا در گام پسین که شوربختانه آن را بسیار نزدیک می بینم، چنانچه این رژیم پوشالی و از درون فروپاشیده با تلنگر کشورهای امپریالیستی برهبری «یانکی» ها که هم اکنون، سرراست یا ناسرراست در سرِ پا نگاه داشتن آن و همزمان توسری زدن برای به فرمانبرداری واداشتن همه سویه، همه ی کوشش و توان خویش را بکار گرفته اند، سرنگون شود از کشوری به نام ایران، نشانی نخواهد ماند و از آن بدتر، گسستگی و جنگ و ستیز میان خلق های کشور جایگزین همبستگی و پیوند دیرینه خواهد شد.

ب. الف. بزرگمهر   هشتم خرداد ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/05/blog-post_746.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!