«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ تیر ۱, سه‌شنبه

دلواپس نظام هستم که پوچ از آب درآمد ...

خدای را سپاس که من آرای پوچ را شکست دادم. من و نرجس و چند تای دیگر تنها کسانی در شورای شهر هستیم که از این چشم و همچشمیِ تنگاتنگ، سربلند بیرون آمدیم. درباره ی خودم، پنداری کمی هم ریش و پشم مان کمک کرد؛ وگرنه، شاید من هم شکست می خوردم. دلم برای برخی از هموندانم در این شورا می سوزد؛ ولی از آن بیش تر، دلواپس نظام هستم که پوچ از آب درآمد. تازه ما در این شورا باید کلاه مان را به هوا بیندازیم که دستکم تنی چند توانستند رای بالاتر از پوچ بدست بیاورند. در بسیاری از شهرها آرای پوچ نه تنها جایگاه نخست را بدست آورده اند که رای شان از شمارگان همه ی رای های هموندان نیز بالاتر زده است؛ این دیگر آبروریزی است.* با این همه، روی خوب ماجرا با همه ی غم انگیز بودن آن، این است که بر بنیاد قانون های نظام مقدس اسلامی، آرای پوچ از هیچ جایگاه حقوقی و قضایی برخوردار نیستند؛ وگرنه، چه بسا چون شورای محترم نگهبان قانون اساسی (همانا «شورای شبکورهای نگهبان تاریکی»!) همه مان را از دَم تیغ می گذراندند.

از زبان این نانخور رژیم پوشالی خرموش پرور:  ب. الف. بزرگمهر   یکم تیر ماه ۱۴۰۰

* آبروریزی به اندازه ای بالا گرفت که شمارگان آرای پوچ (بزبان کژدم گزیده شان: باطله!) را از همه ی رسانه های درون ایران برداشته اند. دُم دراز رهبر عظیم الشان را می بینید؟ هیس! گندش را بیش تر در نیاورید. همین دیروز پریروز بود که فرمودیم: «پیروز بزرگ انتخابات دیروز، ملت ایران است ...»تارنگاشت کیر خر نظام خرموش پرور» ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۰) نمی دانستیم اینچنین خاک بر سرمان می ریزند و آبروی مان را نزد «جامعه جهانی» می برند. اینک چگونه سرمان را بالا بگیریم؟  

 

***

 

فرمانداری تهران به آگاهی رساند که در گزینش «شورای شهر تهران» از یک میلیون و ۵۶۵ هزار و ۳۷۰ رای گرفته شده، در فرجام کار یک میلیون و ۱۵۱ هزار و ۴۵۰ رای درست بوده است. بر بنیاد برآیندهای آیین مندِ (نتایج رسمی) گزینش شورای شهر تهران، ۴۱۳ هزار و ۹۲۰ رای نیز پوچ (باطله) بوده است. در این گزینش، بر همان بنیاد به آگاهی رسانده شده، مهدی چمران، هموندِ سیاهه ی (لیست) «اصولگرایان» که سَرِ (نفر) نخست گزینش شده، ۴۸۶ هزار و ۲۸۲ رای بدست آورده که اندکی بیش از آرای پوچ است ... جعفر بندی شریانی، سَرِ بیست و یکم این سیاهه، ۲۵۵ هزار و ۸۵۴ رای بدست آورده که بیش از ۱۵۰ هزار رای کمتر از آرای پوچ است.

 

ششمین گزینش «شوراهای شهر و روستا» روز ۲۸ خرداد ماه گذشته، همزمان با سیزدهمین گزینش ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ برگزار شد.

 

برگرفته از «خبرخوان» تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ ماه  (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!