«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ خرداد ۲۵, سه‌شنبه

به برکت وجود شماست که ما هنوز سر پاییم ...

شما ولی نعمت مان هستید. به برکت وجود شماست که ما هنوز سر پاییم. اگر راهکارها و ترفندهای سازمان خبرچینی شما نبود، نمی دانستیم با این همه آدم ناخشنود در ترکیه که بسیاری شان به خون ما تشنه اند، چکار کنیم. آن ها بودند که از آن مردک: «فتح الله گولن»، سوژه ای خوب ساختند و همه ی پرخاشگران را به دُم او بستند؛ وگرنه، هیچ بهانه ای برای دستگیری این همه آدم نداشتیم. بگذارید پای تان را هم ماچ کنم. اول خدا دوم شما!

از زبان این تبهکار مادربخطا:  ب. الف. بزرگمهر   ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۰هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!