«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ خرداد ۲۳, یکشنبه

تازه از خواب برخاسته ای؟! یا می خواهی نشان بدهی که هنوز از رو نرفته اید؟

شوخی نکن پسر!* کار ما از ترساندن گذشته و هر کار که دل مان بخواهد می کنیم. ما حتا می توانیم آن رهبر چموش موش مرده و بالاترین کسان در آن دَم و دستگاه پوشالی را هر آن که بخواهیم از میان برداریم. تازه از خواب برخاسته ای؟! یا می خواهی نشان بدهی که هنوز از رو نرفته اید؟ خوب! جای شگفتی نیست؛ وختی رهبر کون نشورتان، ... دادن را نرمش قهرمانانه جا می زند، تو جای خود داری.

پاسخ از زبان یوسی کهن:  ب. الف. بزرگمهر   ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۰

* «اسرائیل از یک دهه پیش اقدام به خرابکاری در برنامه هسته‌ای ایران کردهواین بی‌قانونی به جایی رسیده که حال یک مقام پیشین این رژیم، بی‌شرمانه و آشکار، دانشمندان هسته‌ای ایران را به مرگ تهدید می‌کند. این جنون را نباید تحمل کرد.ꞌ»

از گفته های مشنگی به نام شاهرخ ناظمی از گروهبندی نخودچی کشمش های نماینده ی کلان دزدان اسلام پیشه در گفت‌وگو با «خبرگزاری آسوشیتدپرس» به تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۰

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!