«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ فروردین ۱۹, سه‌شنبه

گواهمندی را می بینید؟ در گونه ی خود شاهکاری است!

«با عنایت به شرایط خاص بوجود آمده در سطح کشور به دلیل شیوع بیماری کرونا ... در راستای پیشگیری از ابتلای همکاران گرامی ...»*، قراردادهای یکساله ی کارگران را چهار ماهه کردیم و انشاء الله با گسترش هر چه بیش تر این عَطّیه الهی، آن را به هیچ و پوچ خواهیم رساند.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۹ فروردین ماه ۱۳۹۹

* «با عنایت به شرایط خاص بوجود آمده در سطح کشور به دلیل شیوع بیماری کرونا این شرکت نیز در راستای پیشگیری از ابتلا همکاران گرامی اقداماتی از جمله عدم حضور و یا محدود نمودن ساعات کار پرسنل را اجرایی نمود، که به تبع آن امکان ارزشیابی سالانه پرسنل جهت عقد قرارداد در زمان مقرر محقق نگردیده است. لذا با عنایت به لزوم ارزشیابی پرسنل قبل از انعقاد قرارداد و به منظور عدم ایجاد وقفه در امور، قرارداد کلیه پرسنلی که امکان انعقاد قرارداد بر اساس قوانین و مقررات شرکت با آنان وجود دارد به صورت پیش فرض با مدت محدود 4 ماهه منعقد می گردد. انشاله پس از خروج از شرایط فعلی و فراهم شدن امکان ارزشیابی مدت قرارداد افراد واجد شرایط اصلاح گردد.»

آگهی مدیریت امور اداری کارخانه ذوب آهن اسپهان،  برگرفته از «تلگرام»  ۱۹ فروردین ماه ۱۳۹۹

دانسته از ویرایش و پارسی نویسیِ آن خودداری ورزیده ام.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!