«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ فروردین ۱۴, پنجشنبه

هیچ بهانه ای پذیرفتنی نیست! ـ بازانتشار

بیانیه گروهی از ساختارهای ناوابسته ی رستایی ـ سیاسی و کنشگران اجتماعی پیرامون افزایش کمینه دستمزد و هوده ی سال ۱۳۹۹

وجود تورم بالای ۴۰ درصد در نیمه اول سال جاری، رمق زندگی را از کارگران، معلمان، بازنشستگان، بیکاران و کلیه مزدبگیران کم درآمد و عموم مردم زحمتکش و محروم را فراتر از سالهای گذشته گرفته بود تا اینکه شب ۲۴ آبان ۹۸ ، دولت برای جبران کسری بودجه اش بطرزی غارتگرانه دست در جیب مردم برد و قیمت بنزین را سه برابر افزایش داد.

مردم جامعه از کارگر گرفته تا معلم و بازنشسته و بیکار و غیره که تأثیر افزایش بنزین توسط حکومت را بارها بر زندگی خود تجربه کرده و می دانستند بدنبال افزایش قیمت بنزین، همچون افزایش چند باره قیمت دلار، قیمت دیگر کالاهای مورد نیاز زندگی فورا و سرسام آور بالا خواهد رفت، برای دفاع از حق زندگی شان بلافاصله خیابان های شهرها را به میدان اعتراض تبدیل کرده ، وسیعا به خیابان آمدند و صدای اعتراض شان را نه تنها به گرانی بنزین که علیه ۴۰ سال سرکوب، چپاول و به تباهی کشانده شدن زندگی شان توسط غارتگران بلند کردند.

اکنون بر متن سرکوب های خونین این خیزش ها که تا به امروز نیز ادامه دارد و در دل شدیدترین فشارهای معیشتی و اعتراض های مردم، نمایش هر ساله مذاکرات حکومتی «شورای عالی کار» برای افزایش دستمزد کارگران از آذر ماه شروع و همچنان ادامه دارد.

سال ها این سناریوی تعیین مزد در حالی بهمین سبک و سیاق اجرا می شود که نیروی کارمزدی فاقد تشکل های مستقل قدرتمند و سراسری برای دفاع از سطح معیشت خود هستند. امسال بویژه قصد دارند که به بهانه ی نبودن بودجه، درصدی تحقیر آمیز به دستمزد و حقوق مزدبگیران اضافه کرده که همان هم پیشاپیش با افزایش نرخ تورم هنوز دریافت نشده، بازپس گرفته می شود.

نباید هیچ بهانه و توجیهی مبنی بر نبود بودجه و یا عدم توانایی کارفرمایان و سازمان ها در پرداخت دستمزدها و حقوق های مورد مطالبه ی شاغلین و بازنشستگان  را پذیرفت؛ زیرا جامعه شاهد بود که چگونه و با قید سه فوریت، برای سپاه قدس بودجه ۲۰۰ میلیون یورویی علاوه بر بودجه مصوب قبلی را تخصیص دادند.

دولت موظف است علاوه بر پذیرش حداقل دستمزد و حقوق ماهانه همه مزدبگیران مطابق هزینه کارشناسی شده «سبدمعیشت خانوار» که درشرایط فعلی به میزان ۹ میلیون تومان برآورد می شود، بودجه کافی نیز برای پرداخت بیمه بیکاری به همه بیکاران، تأمین زندگی کودکان کار و درمان مناسب و رایگان، اختصاص دهد.

ما کارگران، معلمان، بازنشستگان و کلیه مزدبگیران در صورت عدم تحقق مطالبه ی مذکور، حق خود می دانیم که به هر شکل ممکن، علیه این همه تبعیض و بی‌عدالتی در همه ی مراکز کارگری، مدارس و دانشگاه ها، خيابان ها و مقابل مراکز دولتی و حکومتی اعتراضی همه جانبه نماییم.

٩٨/١١/١٢

۱ ـ اتحاد بازنشستگان ایران
۲ ـ انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
۳ ـ سندیکای نقاشان البرز
۴ ـ شورای بازنشستگان ایران
۵ ـ بخشی از بازنشستگان فولاد
۶ ـ گروه ۱۹ اسفند
۷ ـ گروه بازنشستگان تامین اجتماعی
۸ ـ گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای  آذربایجان
۹ ـ جمعی از فعالین لغو کار کودکان
۱۰ ـ جمعی از فعالین کارگری سنندج

برگرفته از «تلگرام سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه»  ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸  

این بیانیه، تنها در نشانه گذاری ها از سوی اینجانب ویرایش شده است. برنام نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!