«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ فروردین ۱۷, یکشنبه

همپیمان شدن نیروهای ملی و میهن پرست ایران در یک پیشانی، نیازی درنگ ناپذیر برای سرنگونی رژیم دزدان اسلام پیشه که هنوز کم تر نشانی از آن دیده می شود ـ بازانتشار

به یادداشت زیر اندکی باریک شوید! بلاخیزتر از زمین لرزه با همه ی بلاخیزی دامنگیر شمار بسیاری از هم میهنان مان در استان کرمانشاه و دیگر منطقه های زمین لرزه زده، شیوه ی برخورد رژیم و دولتی در کردار، سرسپرده به کشورهای امپریالیستی و گوش بفرمانِ نهادهای آن چون: «بانک جهانی»، «صندوق جهانی پول» به بنیادی ترین نیازها و خواست های توده های مردم ایران است! دولتی که بدرستی «زهدان اجاره ای» نام گرفته و تنها اندیشه ای که تاکنون در سر پرورانده و بگونه ای درخشان به بار نشانده، خورد و بردهای کلان با آن کشورها و ریزه خواران چینی و روسی شان بوده است و بس! خورد و بردهایی که سهم بسیار بزرگ تر آن از درآمدهای نفت و گاز و سایر درآمدها به جیب آن کشورها می رود و رژیم ورشکسته از هر سویه و دولتِ «زهدان اجاره ای» اش به پشتوانه ی ملتی سخت ناتوان شده و از پا افتاده به هر بهانه ای، وام های کلان از همان کشورها می ستاند؛ پول ها و درآمدهایی که بخش سترگی از آن ها در گردش سرمایه، بار دیگر به بانک های کشورهای امپریالیستی روانه می شود و سهم کوچک تر همه ی این ها نیز که به نوبه ی خود، سرمایه هایی سترگ را دربرمی گیرد، پس از «پولشویی اسلامی» و واریز خُمس و زکات به جیب شکمبارگان الله کَرَمِ دَمکُنی بر سر یا همانا «کِرم های الله در باغ پژمرده ی ایران» از سوی کلان دزدان و کلان سوداگرانِ هست و نیست توده های مردم ایران به هر جایی از جهان پهناور که «عَقلِ جنّ» نیز به آن نمی رسد، برده و انباشته می شود. پیامد همه ی این ها که نمونه ی زیر، تنها یکی از میان هزارها نمونه بدرازای نزدیک به چهار دهه است، تنگدستی و به خاک سیاه نشستن باز هم بیش تر توده های مردم و ناتوانی هرچه بیش تر بنیه ی اقتصادی و نظامی ایران در شرایطی است که هم امپریالیست ها بسرکردگی «یانکی» ها و هم شغال های دنباله روشان در منطقه از عربستانِ زیر چکمه ی خاندان پلید سعودی گرفته تا ترکیه مافیایی، برای تکه تکه نمودن ایران زمین، دندان تیز نموده و همزمان به پایداری چنین رژیمی که هر روز بیش تر پا برجا ماندن آن زیان های باز هم بزرگ تری برای میهن مان در پی خواهد داشت تا هنگام رسیدن به «نقطه سربسری»* یاری می رسانند. از همین رو، همپیمان شدن همه ی نیروهای ملی و میهن پرست ایران در یک پیشانی با کمینه برنامه ای همداستان شده از سوی همگی برای سرنگونی رژیم دزدان اسلام پیشه، نیاز درنگ ناپذیری از چند سال پیش به این سوست که هنوز کم تر نشانی از آن دیده می شود.

سرنگون باد رژیم دزدان اسلام پیشه ی ضد ایران و ایرانی فرمانروا بر میهن مان!

ب. الف. بزرگمهر   پنجم دی ماه ۱۳۹۶    

* «این اصطلاح اقتصادی را در اینجا به مانشی دیگر بکار برده ام:
زمانی که نیروهای دشمن با محاسبه ی توان همه ی نیروهای سیاسی، اجتماعی ـ اقتصادی و سرانجام نظامیِ درون و پیرامون ایران از آنچنان چربشی برخوردار باشند که فروپاشی پرشتاب را با کم ترین هزینه و ریسک پذیری، بر کشور و میهن مان گرانبار نمایند!»

برگرفته از پانوشتِ یادداشتی کوتاه به مناسبت بازانتشار دوباره ی نوشتار «رفقا به وظیفه خود عمل کنیم!»، ب. الف. بزرگمهر ۱۵  اردی بهشت ماه ۱۳۹۲

***

انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه: دهها میلیارد تومان از کمک های نقدی به زلزله زدگان در جیب دولت، هر روز مردم زلزله زده قربانی می دهند

۴۰ روز از وقوع زلزله هولناک کرمانشاه می گذرد و مردم بازمانده از فاجعه زلزله اکنون در خطر فاجعه بی اسکانی و محرومیت از حداقل امکانات زندگی می باشند. روزی نیست خبر خفگی از گازگرفتگی، مرگ و سوختگی ناشی از آتش گرفتن چادرها و دیگر مصیبت های گریبانگیر زلزله زدگان به گوش نرسد.

مردم انسان دوست ایران از زمان وقوع زلزله هر آنچه که در توان داشتند کمک کرده اند؛ اما عمق و گستردگی فاجعه به حدی است که علی رغم فداکاری ها و از خودگذشتگی های مردم، هنوز بخش کوچکی از نیازهای زلزله زدگان از نظر خوراک و پوشاک تأمین شده است و آن هم طولی نخواهد کشید که به پایان خواهد رسید. اگر تا همین امروز زلزله زدگان با وضع موجود دوام آورده اند، فقط به خاطر کمک های بی دریغ دهها میلیون انسان شریف چه در داخل و چه در خارج بوده است. اما دولت بر آوارهای زلزله که هزاران انسان کودک و پیر و جوان را زیر گرفت و کشت، نگریسته و به نحوه هزینه کردن میلیاردها تومان کمک نقدی برای اهداف و پروژه هایی غیر از تأمین اسکان و نیازمندیهای زندگی زلزله زدگان می اندیشد. پول هایی که نه از خزانه دولت، بلکه توسط انسانها و سازمانهای مردمی داخل و خارج برای کمک به بازماندگان فاجعه تحویل دولت داده شده است و به آنها تعلق دارد به دست شان نرسیده است.

طبق اطلاعات موجود تا حالا مبلغ ده ها میلیارد تومان پول نقد برای کمک به زلزله زدگان توسط اشخاص و نهادهای داخلی و خارجی و همچنین معادل یک روز حقوق کارکنان برخی ادارات، مراکز کارگری، مراکز دانشگاهی و بیمارستانی و مؤسسات و بانک ها به حساب دولت و حلال احمر واریز گردیده است. بنا به آمار رسمی ۱۲ هزار واحد مسکونی صد در صد تخریب و ۱۵ هزار واحد نیز آسیب های جدی دیده اند و همچنین طبق گزارش مقامات دولتی تاکنون ۲۳۰۰ دستگاه کانکس به زلزله زدگان روستایی و ۷۰۰ دستگاه هم به زلزله زدگان شهری تحویل داده شده است که از این ۳۰۰۰ دستگاه، ۱۷۰۰ دستگاه توسط مردم اهداء شده است و همین کانکسها نیز در ازای گرفتن تعهد از زلزله زدگان مبنی بر انصراف از گرفتن ۵ میلیون تومان وام بلاعوض به آنان تحویل داده شده اند! لازم به ذکر است که به خاطر اینکه به قول مدیرکل دفتر نوسازی و بهسازی بنیاد مسکن «اگر به مستاجرانی که خانه‌شان در زلزله کرمانشاه آسیب دیده کانکس داده شود با توجه به این‌ که مالک نیستند قطعا در فضاهای عمومی شهر مستقر می‌شوند و سیمای شهر پس از مدتی تبدیل به نوعی حلبی‌آباد خواهد شد!»، به مستأجرین زلزله زده کانکس تعلق نمی گیرد.

دولت تاکنون با وجود دریافت دهها میلیارد تومان کمک نقدی، در حالیکه ۱۲ هزار واحد مسکونی صد در صد و به طور کامل تخریب شده است، فقط  ۱۳۰۰ دستگاه کانکس خریداری و به زلزله زدگان تحویل داده است که اگر قیمت هر کانکس را ۵ میلیون تومان حساب کنید مبلغ آن به ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان می رسد. با این حساب واضح است که دولت نه تنها هزینه ای برای اسکان موقت در منازل خالی موجود در شهرهای دیگر یا در کانکس های مناسب نکرده است، بلکه مبالغ هنگفتی هم که برای کمک به زلزله زدگان را دریافت نموده، همچنان نزد خود نگه داشته است.

کلیه پول هایی که برای کمک به زلزله زدگان در حساب های دولت است متعلق به مردم زلزله زده می باشد و باید خارج از چارچوب وظیقه دولت در برابر اسکان و تأمین نیازهای زندگی زلزله زدگان به طور مستقیم نقدا و بی قید و شرط به مردم آسیب دیده و مصیبت زده پرداخت گردد. بعد از ۴۰ روز از وقوع زلزله، دادن وعده و وعید پذیرفتنی نیست. باید کلیه زلزله زدگان اعم از مالکین و مستأجرین فوری در اماکن دارای امنیت، قابل سکونت و دارای امکانات بهداشتی اسکان داده شده و کلیه امکانات زندگی بعلاوه فراهم نمودن شرایط ادامه تحصیل تا پایان زمان بازسازی و فراهم شدن شرایط عادی کار و کسب درآمد در اختیارشان قرار گیرد.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه ۳/۱۰/۱۳۹۶

برگرفته از تارنگاشت «اتحادیه آزاد کارگران ایران»

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!