«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ اسفند ۱۴, چهارشنبه

یاد مریم فرجی و دیگر جانباختگان دلاور ایران زنده!

او را کشته و سپس سوزانده اند؛ پیش از آن، چه بلاهایی بسر این دختر زیبا آورده اند را خدا نیز نمی داند؛ «پلیس آگاهی» کالبد سوخته اش را یافت و شناسایی وی با سنجش «دی اِن اِ» (DNE) کالبد سوخته با «دی اِن اِ» پدرش از سوی «پزشک قانونی» انجام پذیر شد. مریم فرجی، یکی از بازداشت شدگان پرخاش های سراسری بود که سه سال دادباختگی (محکومیت) به زندان برایش بریده بودند و  از چهاردهم تیر ماه گذشته ناپدید شده بود.* او تنها یکی از شمار همچنان ناروشن ناپدید شدگانی است که گروهبندی های تبهکار فرمانروا بر میهن مان، چنین بلایی بسرش آورده و سرانجامی تلخ و دردناک برایش، سوختن و ساختنی توانفرسا برای خانواده اش و اندوهی ژرف برای همه ی ایرانیان دلسوخته و هر آدمی در جهان که با ناباوری به چنین کشتارهایی می نگرد، رقم زده اند. مرگ شان باد تبهکارانی که درباره ی سرنوشت دیگر ناپدیدشدگان، همچنان خاموشی گزیده اند.

یاد مریم فرجی و دیگر جانباختگان دلاور ایران زنده!

پدیدار باد پیشانی یگانه ی خلق های ایران زمین، دربرگیرنده ی توده های کار و رنج و در کانون آن، طبقه کارگر میهن مان با آماج سرنگونی گروهبندی های دزد و تبهکار فرمانروا!

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۴ اسپند ماه ۱۳۹۸

* بنیاد داده ها برگرفته از «تلگرام گروه اتحاد بازنشستگان» به تاریخ ۱۴ اسپند ماه ۱۳۹۸ است.

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!