«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ اسفند ۲۶, دوشنبه

اگر پوزه بند برای آماج های سرکوبگرانه و بستن دهان مردم بود، باز هم دریغ می کردید؟

«مواد ضدعفونی کننده و بهداشتی مانند الکل و ژل های ضدعفونی کننده به جز ماسک و دستکش به تدریج از تولید، در داروخانه ها توزیع و توسط این واحدها با جدیت و مراقبت عرضه می شوند. در حال حاضر در بسیاری از شهرها و استان ها این اقدام در حال اجراست. این در حالیست که هنوز هیچ اقدامی در راستای توزیع ماسک و دستکش در داروخانه ها انجام نشده و هیچ ماسک و دستکشی هم به داروخانه ها تحویل داده نشده است.

می بینیم که ماسک و دستکش به راحتی در ابزار فروشی ها و سوپر مارکت ها و بسیاری از مراکزی که شناسنامه دار نیستند با قیمت های گزاف به فروش می رسد؛ اما از آنجایی که شرکت های توزیع رسمی ماسک و دستکش ندارند که به داروخانه ها ارائه دهند و از طرفی داروخانه ها هم مجاز به خرید از جای دیگر نیستند، در نتیجه ماسک و دستکشی برای توزیع ندارند؛ مگر اینکه اجازه دهند که داروخانه ها با فاکتور از مراکزی که ماسک دارند، تهیه کنند.

متاسفانه هنوز هیچ برنامه ای برای توزیع ماسک و دستکش به داروخانه ها برای عرضه این اقلام به مردم ارائه نشده است؛ در حالی که با کمال تاسف این اقلام در بازار آزاد عرضه می شوند و در ویترین مغازه ها زده اند که ماسک و دستکش داریم.»

گفته های پزشک محمد باقر ضیا، رییس «انجمن داروسازان ایران» برگرفته از «شهرآرا»   ۲۵ اسپند ماه ۱۳۹۸ (با اندک ویرایش درخور در نشانه گذاری ها از اینجانب؛ برنام و برجسته نمایی های متن نیز از آنِ من است. ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!