«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ اسفند ۱۴, چهارشنبه

پیامی بس درست، ارزنده و شایان پیگیری

وقتی نیازمند به كمك یكدیگریم، بی عمل ماندن زیر فشارهای روانی ـ اجتماعی كه مشوق انفعالند، توجیهی برای عدم قبول مسوولیت در کمک به یكدیگر نیست. ضرورت زمان ما از ما می طلبد تا اجازه ندهیم فرهنگی که جان ما را ناچیز می شمارد به ما و فرزندان مان ناتوانی، بی عملی و مرگ آرزوهای مان را بیاموزد. حساسیت و دلواپسی نسبت به نیاز جامعه و اهمیت دادن به دفاع از ایده یا عاملی اخلاقی بر اساس همدردی با دیگران و دست به عمل زدن بر این اساس برای نجات ما ضروری ست. وقتی سیستمی بدون استفاده از اعمالِ خشونت و زورِ آشکار، ما را مجبور می کند رو در رو با مرگ، درماندگی، فقر، مشقت و تحقیر زندگی كنیم، خودِ این شرایط عین خشونت است. در ایران این خشونت بوسیلۀ قدرت سرکوبگر به خوبی اجرا می شود و تازه ترین شكل آن، سیاست دروغ حكومت در مقابله با ویروس كرونا است. ایستادگی در مقابل این سیستم خشونت از حقوق اولیه هر انسان است؛ اما آگاهی بدون عمل، ارزشی ندارد. ما زمانی قدرتمندیم كه بر إساس آگاهی خود دست به عمل زده و موقعیت مان را تغییر دهیم. سلامت بمانید.

نورایمان قهاری، روانشناس
برگرفته از «تلگرام گروه اتحاد بازنشستگان»  ۱۴ اسپند ماه ۱۳۹۸

https://t.me/GEtehadbazneshastegan

دانسته از ویرایش این پیام ارزنده خودداری ورزیدم.  ب. الف. بزرگمهر

ویدئوی پیوست («تلگرام گروه اتحاد بازنشستگان»): بحران كرونا و روحيه دادن ـ آمل


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!