«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ فروردین ۴, دوشنبه

آیین نوروزخوانی در بیمارستان «ولی عصر» قائمشهر

درود بر کارکنان آن بیمارستان و همه جای ایران که رسیدگی شان به بیماران خرموش زده، سرمشقی برای همه ی جهان بود و هست! یاد آن پزشکان و پرستاران جانفشان همواره زنده!

ب. الف. بزرگمهر  چهارم فروردین ماه ۱۳۹۹

آیین نوروزخوانی* کارکنان بیمارستان «ولی عصر» قائمشهر در هنگامه ی زورآزمایی با بلای «کرونا»

برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران»  چهارم فروردین ماه ۱۳۹۹

* نوروزخوانی، یکی از کهن ترین آیین های نوروزی ایران است که همچنان در مازندران پاس داشته می شود.  ب. الف. بزرگمهر

ویدئوی پیوست («تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران»):
آیین نوروزخوانی در بیمارستان «ولی عصر» قائمشهر


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!