«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ فروردین ۴, دوشنبه

مصیبت ما مدیریت شما دولتمردان است!

پیام از سوی کارگر «فولاد زاگرس» به «اتحادیه آزاد کارگران ایران »

سلام

جایی که پخمگان جای نخبگان سرکار باشند، چاپلوس ها بجای متخصص ها سرکار باشند، بایستی بیش ازاین انتظار نداشته باشیم!

در هر استان یا شهری با دو یا سه ساعت بارندگی، حجمی از سیلاب به راه بیفته و خانه و کاشانه مردم را فرو ببره، چه کسی پاسخگوی چنین خسارت هایی است؟

آیا بلایای طبیعی هست که نیست؟ و اگر هم باشه، نتیجه خیانت و دست درازی به «بیت المال» توسط دولتمردان [است] و بجای خدمت، دروغ تحویل مردم میدن. قطعا بلای طبیعی نیست؛ ضعف بی مدیریتی، مخصوصا شهرداری ها در هر شهر می باشد که با بارش هر باران بجای خوشحالی و شکرگزاری آن را مصیبت بنامیم.

مصیبت ما مدیریت شما دولتمردان است؛ امیدوارم ویروس کرونا جان پخمگان را بگیرد.

احمد امینی، کارگر پیشین «فولاد زاگرس قُروه»

برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران»  چهارم فروردین ماه ۱۳۹۹

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!