«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ فروردین ۶, چهارشنبه

در نظامی ایلخانی که در بالای آن، کیرِ خری ستّارالعُیوب نشانده باشند ...

جایی برای شگفتی نیست؛* در نظامی ایلخانی که در بالای آن، کیرِ خری ستّارالعُیوب نشانده باشند، هر کیر خر زیردستی برای خود ایلخانی کوچک است. در چنین نظام بی سر و سامانی، آشوب و هرج و مرج و چنگ و دندان نشان دادن به یکدیگر، زمینه ای سرشتی و نهادینه شده دارد. اگر می بینیم که ایران زمین با این همه، هنوز از هم نپاشیده به شَوَندِ پیوندهای دیرینه پای گاه هزاران ساله میان توده ها و خلق های آن است؛ امپریالیست ها و مزدوران شان که سر تا پای هِرَمِ پوشالیِ همین «ولایت کیر خری» را انباشته اند، درست همین پیوند دیرینه و همچنان ناگسستنی را نشانه گرفته تا آن را از هم بگسلند. 

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

ب. الف. بزرگمهر   ششم فروردین ماه ۱۳۹۹

* زخم عمیق تصمیمات لحظه‌ای بر آموزش‌ و پرورش

یک روز پس از سال‌ها انتظار، بررسی‌های کارشناسی و صرف زمان و انرژی بسیار طرح رتبه بندی آموزگاران مُصَوَّب می‌شود؛ اما چند ماه پس از آن به آسانی حذف و از دستور کار خارج می‌شود تا قانون مدیریت خدمات کشوری اجرایی شود.

یک روز از مبارزه با مافیای کنکور ‌و ممنوعیت ورود کتاب‌های کمک آموزشی به مدارس خبر‌ می‌آید یا اینکه آموزش وپرورش، «تلویزیون تعاملی سینا» را برای آموزش‌های مجازی دانش‌آموزان راه‌اندازی می‌کند؛ اما با آمدن وزیر تازه، پرونده این موارد بسته و این بار، شبکه اجتماعی دیگری با نامی تازه جایگزین می‌شود!

یک روز گفته می‌شود، آموزگاران مازاد هستند و حتی از جابجایی آنها به سایر دستگاه‌ها یاد می‌شود؛ اما تنها دو یا سه سال پس از آن از کمبود آموزگاران به عنوان بحران پیش روی آموزش و پرورش یاد می‌شود.

در حالیکه تا سال‌ها پیش به «دانشجو آموزگاران» عیدی تعلق نمی‌گرفت و حتی برای سال ۹۸ نیز معاون آموزش و پرورش با استناد به بندهای قانونی گفته بود: «دانشجوآموزگاران مشمول عیدی نمی‌شوند؛ چون در حال تحصیلند»، اما فردای همان روز، وزیر آموزش و پرورش از مشمول شدن دانشجوآموزگاران برای دریافت عیدی خبر می دهد و اتفاقا او هم به بندهای قانونی استناد می کند که بر اساس آن، عیدی به این گروه تعلق می‌گیرد!

خلاصه آنکه این قصه سر دراز دارد ...

برگرفته از «تلگرام معلمان عدالتخواه»  ششم فروردین ماه ۱۳۹۹ ین نوشتار بویژه در نشانه گذاری ها از سوی اینجانب ویرایش شده است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!