«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ اردیبهشت ۲۲, پنجشنبه

می فرمایید رهبر عظیم الشان مان را روی زمین دراز کنیم تا شما آنجایش را بازرسی کنید؟

ـ می فرمایید رهبر عظیم الشان مان را روی زمین دراز کنیم تا شما آنجایش را بازرسی کنید؟!* چه فرمایش عجیبی؟ از شما دیگر انتظار چنین سخنانی را نداشتیم.

ـ این خواستِ «جامعه جهانی است»؛ مگر برای ایشان تفاوتی دارد؟ چیزی کم و بیش بسان همان تَنقیه است که ایشان آنگونه که بگوش مان خورده، بزرگ تر و کلفت تر از آن را هم آزموده اند.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۲ اردی بهشت ماه ۱۴۰۱

* بهروز کمالوندی، سخنگوی «سازمان انرژی اتمی ایران»، در واکنش به داوهای در میان نهاده شده از سوی «رافائل گروسی»، سرپرست کل «بنگاه جهانی انرژی اتمی» در رسانه‌ها درباره ی پیدا شدن اورانیوم در جاهای به آگاهی رسانده نشده در ایران و پاسخگو نبودن ایران در چند ماه گذشته گفت: «بله، ما هم همچنین مطالبی را در رسانه‌ها دیدیم و شنیدیم. با توجه به اینکه این اظهارات، عجیب و دور از انتظار از آقای گروسی بود، روز گذشته صحت‌سنجی این اظهارات را آغاز کردیم و همچنین از آقای غائبی (سرپرست نمایندگی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی) خواستیم در خصوص این موضوع با آقای گروسی و آپارو صحبت کند.

گزیده ای از یک گزارش، برگرفته از «انتخاب»   ۲۲ اردی بهشت ماه ۱۴۰۱ (با ویرایش و پارسی نویسی درخورِ گزاره ی نخست از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!