«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ خرداد ۸, یکشنبه

ما تنها برگزیدگان الله در روی کره ی خاکی هستیم

دولت هند به بیش از یک میلیارد هندی می رسد و نمی گذارد کم تر کسی از گرسنگی بمیرد.* در ولایت بی در و پیکر و دزد سالار خرموش پرور که هر خرموشی در این یا آن گوشه ی آن، برای خود ایلخانی همه کاره است با فروش برونمرزیِ هر چیزی از نفت و گاز گرفته تا سیب زمینی و پیاز، همه ی آدم ها را به مرگ گرفته اند؛ رفتار و کرداری سزاوار؛ زیرا تنها آن ها برگزیدگان الله در روی کره ی خاکی اند و چنانچه زبانم لال، سرنوشت این خورشیدگردِ کوچک را بدست گیرند، همه ی آدمیان روی آن را نابود خواهند کرد.   

ب. الف. بزرگمهر   هشتم خرداد ماه ۱۴۰۱

* گزارش ها گواه آن است که هند برای نخستین بار در شش سال گذشته می خواهد راهبست (محدودیت) هایی بر «بُرون بُرد» («صادرات») شکر بکار گیرد تا از افزایش بهای درونی آن جلوگیرد. پیش بینی می شود که پَرهیختگیِ (ممنوعیت) هند، کمابیش ۱۰ میلیون تُن از برون برد این چارَکسال (چارَک سال ـ فصل) را آماج گیرد.

برگرفته از «آرتی»   هشتم خرداد ماه ۱۴۰۱ (برگردان به یاری «گوگل» با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

زیرنویس پرتور:

بعله! تنها ما برگزیدگان الله در روی کره ی خاکی هستیم؛ خاک بر سر سایرین!

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!