«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ اردیبهشت ۲۵, یکشنبه

تشریف فرما شوید! ما شما را با آغوش باز پذیراییم

تشریف فرما شوید! قدم تان روی تخم چشم ما! ما شما را با آغوش باز پذیراییم؛ حتا اگر ناچار شویم به لاشه های تان چشم بدوزیم. ما اوکراین را چون تخم چشم مان دوست داریم و سخت به آن دلبسته ایم. آینده ی «باهماد اروپا» با خونِ شما نوشته خواهد شد. اوکراین چشم و چراغ ماست و همه ی باخترزمین، آینده ی خود را در آن می بیند.

از زبانِ اگر نادرست نگفته باشم این نواده ی «نازی» ها: ب. الف. بزرگمهر   ۲۵ اردی بهشت ماه ۱۴۰۱ 

***

«باهماد اروپا» تاریخ برآنِش (تصمیم گیری) برای نامزدی اوکراین را برآورد (تعیین) می کند. مِهتَرِ «کارگروه (کمیسیون) باهماد اروپا» گفت که «بروکسل» با جان و دل (مشتاقانه) چشم براهِ دریافت پاسخ «کیِف» به پرسشنامه ی هموندی در «باهماد» است.

«اورسولا فُن در لاین» [اگر نادرست نگفته باشم از نوادگانِ نازی های رده بالا یا شاید خود هیتلر!]، مِهتَرِ «کارگروه باهماد اروپا»، در مَهستان (پارلمان] اروپا در استراسبورگ گفت که آینده اروپا نیز آینده اوکراین است و افزود که «برگ پسین» در تاریخ «بلوک» [آماج سخن همانا باهماد یا گروهبندی یاد شده است.] بدست اوکراینی ها نوشته خواهد شد [آه چه شورانگیز! اشک من درآمد]. و در پی افزود: که «بروکسل» با جان و دل چشم براهِ دریافت پاسخ اوکراین به پرسشنامه ی هموندی خود است. پیش از این، «ولودیمیر زلنسکی» [همانا الف بچه ی نوکر دست به سینه ی نوادگان نازی!]، در جایگاه مِهتَریِ ‌جمهور اوکراین گفته بود که «کیِف» این گواهی ۵۰۰۰ برگی را به «باهماد اروپا» فرستاده است.

برگرفته از «آرتی»   ۱۹ اردی بهشت ماه ۱۴۰۱ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب؛ برجسته نمایی های بوم و افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!