«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ خرداد ۱۰, سه‌شنبه

بهتر نیست آش خودت را بخوری و هم زدن حلیم ما را بخودمان واگذاری؟

ولادیمیر پوتین در اندیشه با خود:
هان چیه رجب تپه؟ کبکت خروس می خونه، هان؟* تو بورس آمریکا و انگلیسی این روزا؟ خوب! به هر شَوَندی می خوای باز هم میانجیگری کنی، بکن. ما بدمان نمیاد؛ ولی یادت باشد که کار به کارچاق کنی برای آنسو به پشتوانه ی «یانکی» ها و انگلیسی ها نرسد. یهو دیدی هم از این سو رانده شدی و هم در آن سو مانده!

راستی! تو چرا هر وخت رزمندگان ما در پبشانی های جنگی خوب پیش می رَن، نگران همزیستی ما و اوکراینی ها می شی؟! چرا بجای سرکوب کردها، در کشور خود و کشورهای همسایه ات، عراق و سوریه که زیر پا نهادن خشن هوده ی آدمی است و دشمنی میان ترک و کرد با یکدیگر و دیگران را دامن می زند، هیچوخت در پیِ همزیستی آشتی جویانه با آن ها نبوده و نیستی؟ این زبانزد که گویا از آنِ ایرانی هاست به گوشت نخورده که «کَل اگر پزشک بودی، سر خود دوا نمودی»؟ بهتر نیست آش خودت را بخوری و هم زدن حلیم ما را بخودمان واگذاری؟

ب. الف. بزرگمهر   دهم خرداد ماه ۱۴۰۱

* «رجب طیب اردوغان»، مِهتَرِ جمهور ترکیه، روز دوشنبه، دیروز گفت که ترکیه آماده ی میزبانی دور تازه ای از گفتگوها میان «کیِف» و «مسکو» در «استانبول» است؛ او این پیشنهاد را در گفتگویی تلفنی با همتای روس خود: «ولادیمیر پوتین» آرایه (ارائه) نمود. «اردوغان» یادآور شد:
«نیاز به گام هایی است که نشانه های ناخوشایند جنگ را به کم ترین اندازه برساند و با بازیابی هر چه زودترِ زمینه ی همزیستی آشتی آمیز میان روسیه و اوکراین، پشتگرمی پدید آورد.»

بنیاد داده ها برگرفته از «آرتی» به تاریخ نهم خرداد ماه ۱۴۰۱ با ویرایش، پارسی و فشرده نویسی درخور از اینجانب است.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!