«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ اردیبهشت ۱۵, پنجشنبه

... و چنانچه با همه ی این ها باز هم دیپلماسی مان در گِل بمانَد

«لیندا توماس گرینفیلد»، نماینده پایدار یانکی ها در سازمان نامور به ملت ها، روز سه‌شنبه، ۱۳ اردیبهشت ماه، در پاسخ به پرسش خبرنگاران در نشستی رسانه ای گفت:
«در مورد برجام، می‌توانم بگویم که ما در گشودن گره شمار چشمگیری از چالش هایی که می پنداریم برای بازگشت به همداستانی بر بنیادِ پایبندی به آن بایسته است، پیشرفت شایان درنگی داشته‌ایم؛ ولی هنوز کارهای بسیاری برای انجام دادن هست ... البته اگر دیپلماسی کامیاب نشود، ما همکاری بسیار نزدیک با دیگران در جامعه جهانی برای افزایش فشار بر ایران را پی خواهیم گرفت»* ... و چنانچه با همه ی این ها باز هم دیپلماسی مان در گِل بمانَد، خودم خدمت همه شان خواهم رسید؛ گرچه، رهبرشان خلال دندانی بیش نیست.

از زبان خرس قهوه ای «یانکی» ها:  ب. الف. بزرگمهر   ۱۵ اردی بهشت ماه ۱۴۰۱

* برگرفته از «خبرخوان» تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»   ۱۴ اردی بهشت ماه ۱۴۰۱ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!