«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ اردیبهشت ۱۵, پنجشنبه

اگر می خواستم، می توانستم به رختخواب آن شهربانو نیز بخزم و از وی کام بگیرم

مرا دستِکم نگیرید! اگر می خواستم، می توانستم به رختخواب آن شهربانو نیز بخزم و از وی کام بگیرم. افسوس که بیش از اندازه پیر و پاتال است و چنگی بدل نمی زند.

از زبان آن کشیش اَوَزی* (عوضی):  ب. الف. بزرگمهر   ۱۵ اردی بهشت ماه ۱۴۰۱

* این واژه گویا از «سانسکریت» ریشه گرفته و بدین سان، همخانواده با زبان پارسی است. 

***

ارتش انگلیس روز سه‌شنبه اعلام کرد که پس از دریافت گزارش‌هایی درباره ی مردی که خود را به عنوان کشیش نشان داده و به پادگان «گاردِ کُلداِستریم» رخنه کرده بود، بررسی هایی را آغازیده است. فریبکار با سربازان برگزیده ای که کاریای پاسداری از شهربانو را داشتند، نشست و برخاست داشت و یک شب را در «پادگان ویکتوریا» در نزدیکی «دژ ویندزور» گذرانید.

یک سخنگوی وزارت جنگ گفت:
«ارتش این زیر پا نهادن امنیتی را شوخی نمی‌گیرد و آن را بررسی خواهد کرد.» این زیر پا نهاده شدن که هفته ی پیش رخ داده بود، نخستین بار از سوی «روزنامه ی سان» دوشنبه گزارش شد:
این مرد به دروازه پادگان آمد و بدون نشان دادنِ شناسه ی خود یا نشان دادن هر گونه گواهی با کامیابی اندر آمد. کشیش ساختگی بی درنگ با نگهبانان دوست شد و «در چند ساعت با افسران در بار مشروب می‌نوشید». مرد فریبکار، دوستان تازه ی خود را با داستان های باورنکردنی سرگرم می کرد و با لاف زدن درباره ی خدمت در زمان «جنگ عراق»، داوِ دریافت نشان دلاوری داشت.

گزیده ای از یک گزارش، برگرفته از «آرتی»  ۱۳ اردی بهشت ماه ۱۴۰۱ با برگردان «گوگل» و ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!