«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ خرداد ۴, چهارشنبه

تنها اگر می خواهی نامت در تاریخ ماندگار شود ...

اگر می خواهی نامت در تاریخ بماند، جنگ را تا نابودی روسیه دنبال کن. می دانی که بزرگ ترین گام های تاریخی را نه کسانی که خردمند نامیده می شوند که بی کله ترین ها برداشته و با خریت هر چه بیش تر به پیش برده اند. اینکه در فرجامِ کار چه دستاوردهایی به ارمغان آورده و چه نشانه هایی از خود بر جای نهاده اند، جُستاری دیگر است؛ ولی برجسته تر از همه، گواهی نام شان در سینه ی تاریخ است؛ هیتلر یکی از بهترین نمونه های آن ها و سرمشق کسانی چون دونالد ترامپ، من و برخی دیگر از رهبران اروپای باختری است که شوربختانه آبی بسنده نیافته و نمی یابیم؛ وگرنه، ماهیگیرانی کارکشته ایم. اینک، آن بخت تاریخی که ما به آن دست نیافتیم، پیشِ پای توست و شاید به شَوَندِ خردسال بودنت، هنوز آن را درست ندیده ای؛ ولی من و آن پیرمرد پابگور که هنوز نمرده ایم و ترا بجلو هُل می دهیم تا ترست بریزد.* همین بس که از سخن پردازی و تلخک بازی دست برداری و خواهان گامی هیتلرآسا بجلو باشی! ما پشتیبانت هستیم و هر اندازه جنگ ابزار که بخواهی، برایت فراهم می کنیم. تنها اگر می خواهی نامت در تاریخ ماندگار شود ...

اندرزهایی حکیمانه از زبانِ «کُسخل میرزای جامعه جهانی» به «الف بچه ی یهودی»:  ب. الف. بزرگمهر   چهارم خرداد ماه ۱۴۰۱

* «لندن» با فراهم نمودن پشتیبانی نظامی و فرستادنِ جنگ ابزار به اوکراین، فشار به «کیِف» برای فرورفتن در تنگنای جنگی را پی می گیرد.

«لندن» با همه ی توان، «کیِف» را به تنگنای جنگی می راند. این [نکته ای] برجسته است [که] نگذاشته به آوای نوآوری های تازه روی برگرداند. گزارش های پی در پی نشان می دهد که جنگ ابزارهای نو در آستانه ی واگذاری است. «بوریس جانسون»، نخست‌وزیر انگلیس، یک روز در میان با «ولودیمیر زلنسکی»، مِهتَرِ ‌جمهور اوکراین گفتگو می‌کند و چنانکه پیداست، نمی گذارد او از این راه دور شود.

از گفته های «آندری کلین»، نماینده سیاسیِ روسیه در انگلیس در گفتگویی رسانه ای، برگرفته از «آرتی»  سوم خرداد ماه ۱۴۰۱

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!