«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ خرداد ۶, جمعه

آن ها می خواهند مار را بدست مش رجب بگیرند تا خود از نیش آن در امان بمانند

این یک فریبکاری بیش تر رسانه ای برای دور نگاه داشتن خود از آتش، فرار از پاسخگویی و گونه ای کاهش دست اندر کار بودن خود در تبهکاری در دست انجام است؛* امپریالیست های «یانکی»  آن جنگ ابزارها را با همین آماج بدست دولت پوشالی اوکراین رسانده اند و چنانچه دست شان برسد و سخت در پی آمایش آن نیز هستند، جنگ ابزارهای اتمی برای ترکاندن در خاک روسیه را نیز به دولت ابزارِ دست شان در آنجا خواهند رساند. آن ها آنگونه که در زبانزدی بازتاب یافته، «می خواهند مار را بدست مش رجب بگیرند» تا خود از نیش آن در امان بمانند.

ب. الف. بزرگمهر   ششم خرداد ماه ۱۴۰۱

* به گزارش دیروزِ «رویترز» از زبان بلندپایگانی ناشناس، «ایالات متحد» [بخوان: «یانکی» ها!] و همدستانش درباره ی بیم شتاب گرفتن تنش، چنانچه از جنگ ابزارهای در دسترس نهاده شده از سویِ «باختر» برای تاخت و تاز به آماج های درون روسیه سود برده شود به اوکراین هشدار داده اند. با این همه، گویا «واشنگتن» رک و پوست کنده «کیِف» را از انجام چنین کاری بازنداشته است.

یکی از سه بلندپایه آمریکایی که نخواست نامش آشکار شود، گفت:
«ما نگرانی‌هایی درباره ی افزایش تنش داریم؛ ولی هنوز نمی‌خواهیم راهبست (محدودیت) ‌های جغرافیایی بگذاریم یا دست‌ آن‌ها را بیش از اندازه با چیزهایی که به آنها می‌دهیم، ببندیم

«داگلاس لوت»، ژنرال بازنشسته ی ارتش «یانکی» ها و نماینده ی سیاسی پیشین «واشنگتن» در «ناتو»، گفت که اگر نیروهای اوکراینی به ژرفای روسیه یورش برند، «اخگرِ گفتگوی ستیزه آمیز درون گروهبندی (ائتلاف) [آرش سخن، سازمان اهریمنی «ناتو» است.] پدیدار می شود که بیگمان، «پیمان» [سازمان اهریمنی «ناتو»] این را نمی‌خواهد و اوکراین نیز همچنین.»

«رویترز» همچنین گواهی نمود که دولت «بایدن» [بخوان: «پرزیدنت بادبادی»!] سرگرم سنجش آمایش اوکراین با پرتابگرهای موشکی چندگانه از آن میان، سامانه ی موشکی توپخانه با نیروی جنبشی بالاست که نگرش وار (theoreticallyمی تواند برای یورش به ژرفای قلمروی روسیه بکار گرفته شود [چرا نگرش وار؟! آماج آن ها همین است].

گزیده گزارشی برگرفته از «آرتی» هفتم خرداد ماه ۱۴۰۱ به یاری «گوگل» (با ویرایش، پارسی و فشرده نویسی درخور از اینجانب؛ افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!