«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ اردیبهشت ۲۱, چهارشنبه

واکنش بنیادین را باید بر دوش شغال ها نهاد تا به رویارویی با جناب شیر برخیزند

در این زمینه نباید به هیچ رو بزور دست یازید (گزارش زیر)؛ این بخشی از نخشه ی «یانکی» هاست که رژیم پوشالی و ابزار دست شان در اوکراین به آن دست یازیده و آماج بنیادینِ آن، در کنار فشارِ اخستادی و سیاسی فزاینده به روسیه، به پیروی هر چه بیش تر واداشتن شغال های ریز و درشت اروپای باختری و فرمانبرداری بی چون و چرا از جناب شیر وامانده و سخت برآشفته ی جنگل سرمایه داری است. باید به آن پرخاش نمود و نگذاشت که به یاری آوازه گری های انبوه رسانه ای شان، چالش را وارونه نمایش داده و بگردن روسیه بیفکنند؛ ولی واکنش بنیادین را باید بر دوش همان شغال ها نهاد تا به دست و پای بیش تر افتاده و در رویارویی با جناب شیر، زمینه ای برای جدا نمودن راه خود از فرمانروای جنگل سرمایه داری بیابند.

این چالش از دید من، همزمان بختی است که چنانچه روسیه شیوه ای باریک و سنجیده در برخورد با آن در پیش گیرد، می تواند شیر فرسوده را بی یال و دُم تر نموده و چه بسا گوشش را بِبُرَّد.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۱ اردی بهشت ماه ۱۴۰۱ 

***

اوکراین جریان گاز روسیه به اروپا را مسدود می کند

قیمت گاز اروپا پس از توقف ترانزیت از یک نقطه ورودی کلیدی افزایش یافته است

اوکراین روز چهارشنبه جریان گاز طبیعی روسیه به اروپا را به حالت تعلیق درآورد و در عین حال مسکو را مسئول این اختلال دانست. گاز روسیه تاکنون بدون وقفه از طریق خطوط لوله در سراسر اوکراین با وجود فعالیت های نظامی جریان داشته است.

اپراتور سیستم انتقال گاز اوکراین در بیانیه‌ای اواخر روز سه‌شنبه اعلام کرد که تصمیم به تعلیق عملیات در یک نقطه ترانزیت اصلی، سوخرانوفکا، به دلیل «تداخل نیروهای اشغالگر» گرفته است. به گفته اپراتور، این ایستگاه تا ۳۲.۶ میلیون متر مکعب در روز یا حدود یک سوم گاز روسیه را که از طریق اوکراین به اروپا می‌رود، جابه‌جا می‌کند.

در همین حال، غول انرژی روسیه گازپروم گفت که دلیلی برای اختلال نمی بیند و اضافه کرد که نمی تواند منابع را به نقطه ورودی دیگری به نام «سودژا» تغییر مسیر دهد؛ زیرا پیکربندی مجدد "از لحاظ فنی غیرممکن" خواهد بود.

گازپروم در کانال رسمی تلگرام خود گفت: «ترانزیت از طریق سوخرانوفکا به طور کامل ارائه شد، هیچ شکایتی از طرف مقابل وجود نداشت و هیچ شکایتی وجود ندارد.» گازپروم به طور کامل تمام تعهدات خود را در قبال مصرف کنندگان اروپایی انجام می دهد، گاز را برای ترانزیت مطابق با قرارداد و قرارداد اپراتور تامین می کند، خدمات ترانزیت به طور کامل پرداخت می شود.

سرگئی کوپریانوف، سخنگوی گازپروم روز چهارشنبه گفت که اوکراین تنها یک نقطه ورودی برای ترانزیت گاز روسیه به اروپا باقی گذاشته است که به طور قابل توجهی قابلیت اطمینان گاز را کاهش می دهد. "بر اساس طرح جریان روسیه، انتقال حجم به «سودژا» از نظر فناوری غیرممکن است. این به وضوح در توافقنامه همکاری نوشته شده است و طرف اوکراینی به خوبی از این موضوع آگاه است.

این شرکت به کاهش ۳۴ درصدی عرضه گاز روسیه به اروپا به دلیل اقدامات کیف اشاره کرد.

گزیده گزارشی، برگرفته از «آرتی»   ۲۱ اردی بهشت ماه ۱۴۰۱

بختی چندان برای ویرایش این گزارش نداشتم.  ب. الف. بزرگمهر

 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!