«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ خرداد ۶, جمعه

به پاسبان جهانی نیازی نیست

دین ها و آیین های ابراهیمی که ترساگری (مسیحیت) ما نیز بخشی از آن است، یک پاسبان باتوم بدست در آسمان برای همگی مان کاشته اند؛ به پاسبان زمینی نیاز نداریم.*

از زبان ولادیمیر پوتین:  ب. الف. بزرگمهر   ششم خرداد ماه ۱۴۰۱ 

***

«ولادیمیر پوتین»، مِهتَرِ جمهور روسیه، دیروز در جریان «همایش اختسادی اوراسیا» گفت:
کشورهای باختری که برای پاداَپره (مجازات) دیگران با تحریم‌های اختسادی می کوشند، نیروی خود را بیش از اندازه ارزیابی می‌کنند.

وی افزود:
«کشورهای هر چه بیشتری در جهان می خواهند سیاست ناوابسته ای پی گیرند. «هیچ ꞌپاسبان جهانیꞌ نمی تواند جلوی این روند سرشتی جهانی را بگیرد.* هیچکس تا آن اندازه نیرومند نیست.»

رهبر روسیه با اشاره به آمریکا [بخوان: «یانکی» ها!] و همدستان اروپای باختری اش گفت:
آن ها درون کشور خود با چالش هایی روبرو هستند و امیدوارم دریابند که این سیاست به هیچ رو چشم اندازی ندارد.

برگردان گزیده گزارشی، برگرفته از «آرتی»  پنجم خرداد ماه ۱۴۰۱ به یاری «گوگل» (با ویرایش، پارسی و اندک بازنویسی درخور از اینجانب؛ افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!