«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ اردیبهشت ۲۷, سه‌شنبه

اگر می خواهند سوزن به تخم شان فرو کنند و آخ بگویند ...

ما هیچگونه دشواری با این دو کشور نداریم.* اگر می خواهند سوزن به تخم شان فرو کنند و آخ بگویند،** خودشان می دانند.

از زبان «ولادیمیر پوتین»:  ب. الف. بزرگمهر   ۲۷ اردی بهشت ماه ۱۴۰۱

* روسیه «هیچ چالشی» با سوئد یا فنلاند ندارد؛ ولی برپا نمودن زیرساخت‌های رزمیِ «بلوک» [«گروهبندی تبهکار ناتو»] را یک نهیب (تهدید) بشمار می آورد.

«ولادیمیر پوتین»، مِهتَرِ ‌جمهور روسیه، دیروز گفت که پیوستن گمان برانگیز (احتمالی) فنلاند و سوئد به «ناتو» نهیبی بی درنگ برای روسیه نیست؛ ولی گسترش زیرساخت‌های رزمجویانه ی این گروهبندی، بی هیچ گمان و گفتگو (مطمئنا) واکنش مسکو را در پی خواهد داشت ... از آنجا که گسترش بیشتر «ناتو» در راستای بهره وری های سیاست برونمرزی «ایالات متحد» انجام پذیرفته و می پذیرد، «این دشواری سر تا پا (کاملا) ساختگی پدید آمده است» ... سرشت پاسخ «مسکو» به نهیب ویژه ی «ناتو» بستگی دارد؛ ما بر این پایه پاسخ خواهیم داد.

برگردان گزیده ای فشرده از گفته های «ولادیمیر پوتین» در نشست سرانِ «سازمان پیمان امنیت گروهی» در کاخ کرملین (مسکو) به یاری «گوگل» (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر) ـ برگرفته از «آرتی»  ۲۶ اردی بهشت ماه ۱۴۰۱

** «سوزن به تخم خود فرو کردن و آخ گفتن»:
از ترسی بیهوده و بزرگنمایی شده بخود آسیب رساندن / هوچی بازی و نمایشِ «ننه من غریبم»،  همراه با بزرگنمایی بر سر ترسی بی پایه با آماج کشاندن پای دیگران به ماجرای ساخته و پرداخته شده

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!