«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ اردیبهشت ۱۷, شنبه

برای تان داستان های شیرین خواهم گفت و سرتان را گرم خواهم کرد

سرانجام مرا هم به گروه نمایش دهندگان روی تختگاه (صحنه) پذیرفتند. چند سالی برای آن جان کندم تا خودم را بالا بکشم و روز و روزگار کنونی هم که همه برای برابری سیاه و سپید سینه چاک می کنند، کمک نمود تا از زیر دست و پای آن جِنّ بو داده و یکی دو کژ و کوله ی دیگر خود را برهانم. اینک شادمان تر از همیشه ام. برای تان داستان های شیرین خواهم گفت و تا آنجا که بتوانم، سرتان را گرم خواهم کرد؛ گرچه، کوشش خواهم کرد از داستان های سیاه یا سپید، پرهیز کنم. می دانید که آمریکا رنگین کمانی از مردمان گوناگون در خود جای داده و میان سیاه و سپید، شمار بسیاری رنگی پنگی هم هست که همگی با هم خواهر و برادریم و قانون، قرار است همه مان را به یک چشم نگاه کند؛ ببینیم و بازگوییم!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۷ اردی بهشت ماه ۱۴۰۱ 

***

«کارین ژان ـ پیِر» چون نخستین سخنگوی سیاه پوست کاخ سپید برگزیده شد

جو بایدن [بخوان: «پرزیدنت بادبادی»!] ، مِهتَرِ جمهوری «ایالات متحد» [بخوان: یانکی ها!]، روز پنج‌شنبه به آگاهی رساند که «کارین ژان ـ پیِر» را بجایِ «جِن ساکی»، سخنگوی کاخ سفید [بخوان: کاخ روسیاه!] برگزیده است.

بانو «ژان ـ پیِر» از آغاز دولت «پرزیدنت بادبادی» چون دستیارِ سخنگوی کاخ یاد شده کنش داشت. او در کارزار "گزینش" «بادبادی» و همچنین دوره ی مِهتَریِ جمهوری «بَرَک حسین اوباما»، نامور به «برادر مبارک»، در کاخ می پلکید؛ اینور و آنور سرک می کشید تا راه و چاه سخنگویی را بیاموزد.

اینک به صدقه ی سر یا همانا بلاگردانِ «پرزیدنت بادبادی» که نوید آوردنِ شمار هر چه بیش تری از سیاهپوستان و رنگین پوستان به دَم و دستگاه دیوانسالاری اش را داده بود تا رنگ و وارنگی مردم آن کشور را بازتاباند، این الف بچه ی رنگی پنگی هم با زرنگی خود را به چنین جایگاهی که رویهمرفته آش چندان دهان سوزی هم نیست، رسانده است.

بنیاد داده ها برگرفته از خبرخوان» تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» به تاریخ ۱۶ اردی بهشت ماه ۱۴۰۱با ویرایش، پارسی نویسی و بازآفرینی درخور از اینجانب است.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!