«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ اردیبهشت ۲۵, یکشنبه

نگویید که به شما نگفتم! این دیگر چشم بندی و فریب نیست ...

نگویید که به شما نگفتم! این روی دیگر سکه ی انباشت جنگ ابزار در اوکراین است؛ چشم بندی و فریب نیست. مرگ و میر از «کرونا» باز هم بیش تر می شود؛ هزینه های همه چیز بگونه ای چشمگیر افزایش می یابد و گرم نگاه داشتن خود در زمستان نیز به این سادگی ها نخواهد بود؛ با این همه، یادتان باشد که گناه همه ی این ها به گردن پوتین است که چوب را در لانه ی زنبور فرو کرد و ما را به این روز نشاند. چه بپذیرید یا نه، چاره ای دیگر جز جنگ با روسیه و شاید اندکی پس از آن با چین نداریم. این برای ما جنگ مرگ و زندگی است و شما نیز خواه ناخواه درگیر آن خواهید بود. گفتم که بدانید و آگاه باشید.

از زبان «پرزیدنت بادبادی»:  ب. الف. بزرگمهر   ۲۵ اردی بهشت ماه ۱۴۰۱

زیرنویس پرتور:

سخن سرایی «پرزیدنت بادبادی» در همایشی در «واشنگتن دی سی» ششم آوریل ۲۰۲۲ 

***

نگرش سنجی: تحریم (راهبست) ها بیش از روسیه به «ایالات متحد» آسیب می زند

با بدیده گرفتن کانونمند شدن بیشتر مردم «ایالات متحد» بر چالش های اختسادی درون کشور، بیشینه پرسش شوندگان در این نگرش سنجی گفتند که با شکست اوکراین از «مسکو» دشواری ندارند.

یک نگرش سنجی همگانی در هفته گذشته نشان داد که ۵۳⸓ مردم در «ایالات متحد» بر این باورند که راهبست‌های مسکو بیش از روسیه به «ایالات متحد» آسیب می‌زند. در گرماگرم افزایش بهای گاز و هزینه های زندگی، رای دهندگان باور خود به رهبری جو بایدن، مِهتَر جمهور «ایالات متحد» را از دست می دهند و ۴۳ درصد می گویند که با شکست اوکراین از روسیه همداستانند.

با «آماس اختسادی» و بهای گاز نزدیک به بالاترین بیشاوَرد (رکورد) در ۴۰ سال گذشته، نگرش سنجی «بنیاد دموکراسی» نشان دهنده ی دیدی بدبینانه (منفی) به «بایدن» در همه پهنه‌های سیاستمداری بویژه در سیاست برونمرزی است؛ کم و بیش ۵۶⸓ با شیوه ی رسیدگی او به چالش های برونمرزی ناهمداستانند؛ از سوی دیگر، ۴۰⸓ آن را می پذیرند. درباره ی اوکراین بویژه تنها ۳۸٪ پیشکاری وی را می پذیرند؛ در برابر ۵۲٪ با وی ناهمداستانند.

دستگاه دیوانسالاری «بایدن» کوشیده است با یادآوری های پی در پی «افزایش بهای پوتین»، روسیه و مِهتَر جمهور آن، «ولادیمیر پوتین» را به شَوَندِ افزایش هزینه های زندگی در خانه گناهکار بشمار آورد؛ با این همه، هزینه‌های زندگی برای ماه‌ها پیش از فرستاده شدن نیروهای روسیه به اوکراین رو به افزایش نهاده بود و رای‌دهندگان انگشت خود بایدن را برای پریشانی اختسادی‌شان بسوی «بایدن» نشانه رفته‌اند.

...
«پاتریک بشام»، سرپرستِ «بنیاد دمکراسی» به «اکسپرس» گفت:

مردم «ایالات متحد» در آغاز بسیار هوادار راهبست‌ها بودند؛ [ولی] آن ها به همان اندازه شیفته ی راهبست‌ها نیستند. بایدن در آغاز این پیش‌بینی‌ها را نمود:
روبل [بنا بود] پاره آجر شود. ما قرار بود اختساد روسیه را درهم بشکنیم؛ مردم شورش کنند؛ پوتین بیرون برود؛ روس‌ها از اوکراین فرار کنند ... ولی هیچکدام از این ها رخ نداد.

وی گفت که این جداگانگی میان چشمداشت و هستینگی (واقعیت) مردم را بدبین کرده است و از دست دادن آشکار باورمندی را با سرخوردگی دربرگیرنده (عمومی) به سیاست های ویروس «کرونا» در سراسر باخترزمین سنجید و افزود:

دشواری [کنونی] این است که دستِکم نیمی از مرز و بوم «ایالات متحد» بر این باورند که درباره ی بسیاری از چالش های ꞌکوویدꞌ آن ها را فریب داده اند؛ بدین سان، حتا در سنجش با دو سال پیش، درباره ی دولت و رسانه‌ها بدبین‌ترند.

گزیده ای از یک گزارش، برگرفته از «آرتی» ۲۰ اردی بهشت ماه ۱۴۰۱ (با ویرایش، پارسی و اندک بازنویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!