«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ فروردین ۱۵, دوشنبه

ببین بچه! دودلی را کنار بگذار و مرد باش!

ببین بچه! دودلی را کنار بگذار و مرد باش! ما تا اینجای کار، رنج فراوان کشیده و پول هایی هنگفت بباد داده ایم تا دندان مان را آنجا گیر بدهیم. مبادا جا بزنی و بترسی!* آنوخت سرت را به باد می دهی؛ دور و برت را بنگر! کم و بیش همگی «نئونازی» اند. می دانی که چه اندازه بخون یهودی ها تشنه اند. نه آنکه این پندار را در سر بپرورانی که ما آن ها را کیش خواهیم داد؛ نه! ما به دنبال این هستیم که ببینیم چه می‌کنی و چه می‌خواهی انجام دهی؛ وگرنه، آن ها بگونه ای سرشتی آموزش دیده اند و به خونخواهی پیشوای زنده یادشان: «آدولف هیتلر» هم که شده، چون سگ های هار برویت خواهند پرید و تکه تکه ات خواهند نمود. از ما گفتن! خود دانی. ببینیم چکار خواهی کرد.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۱

* «آنتونی بلند کن»، وزیر برونمرزی «یانکی» ها گفته است که «واشنگتن» برای کمک به اوکراین به از میان برداشتن راهبست (تحریم) ها برای پایان دادن به جنگ راه می دهد (اجازه می دهد).

«ولودیمیر زلنسکی» یا همانا «یهودی سرگردان ابزار دست «ششلول بندهای جامعه جهانی» و نئونازی ها» از «واشنگتن» چراغ سبز دریافت کرد تا به روسیه در برابر پایان دادن به یورش نیروهای رزمی اش در رویارویی با این جمهوری پیشین «اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی»، بخشودگی (معافیت) از راهبست‌های جهانی را پیشنهاد دهد. «آنتونی بلند کن»، وزیر برونمرزی آمریکا روز یکشنبه ی گذشته، در را به روی چنین پیشنهادی باز کرد و در گفتگویی رسانه ای گفت که «زلنسکی» توانایی گفتگو برای از میان برداشتن راهبست ها برای همزیستی آشتی جویانه (صلح) را دارد. او گفت که دولت «جو بایدن» (همانا «پرزیدنت بادبادی») از هر کاری که مردم اوکراین بخواهند برای پایان دادن به جنگ انجام دهند، پشتیبانی خواهد نمود.

«بلند کن» گفت:
«ما به دنبال این هستیم که ببینیم اوکراین چه می‌کند و چه می‌خواهد انجام دهد. و اگر به این برآیند (نتیجه) برسد که می تواند این جنگ را به پایان برساند، جلوی مرگ و ویرانی را بگیرد و فرمانروایی خود را پی گیرد ـ و در فرجام کار، این نیازمند از میان برداشت راهبست هاست ـ بیگمان ما برای آن، راه خواهیم گشود.

«بلند کن» افزود که «ایالات متحد» [بخوان «یانکی» ها!] و همپیمانانش هر کاری که بتوانند به انجام می رسانند تا دست «کی یف» بر سر میز گفتگو را نیرو بخشند؛ ولی آماج این راهبست ها، نشانه گذاری بر رفتار روسیه است؛ نه اینکه برای همیشه در جای خود بر جای بماند.

گزیده ای از یک گزارش رسانه ای، برگرفته از «آر تی»  ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۱ (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!