«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ اردیبهشت ۶, سه‌شنبه

تو ناتو روشن کن درکدام سو ایستاده ای و برای که شمشیر می زنی

ـ می خواهید میز گفتگوی رسانه ای تازه ای راه بیندازیم تا شما و «زلنسکی» یکدیگر را گفتگو کنید؟

ـ پیش از آن که کاری انجام بدهی، تو ناتو روشن کن درکدام سو ایستاده ای و برای که شمشیر می زنی.

ب. الف. بزرگمهر   ششم اردی بهشت ماه ۱۴۰۱ 

***

دفتر مهتر جمهور ترکیه در بیان نامه ای به آگاهی رساند:
مِهتَر جمهور [رجب تپه] اردوغان به برجستگی آتش بس و راهروهای بیرون بردن آسوده ی شهروندان [در اوکراین] اشاره کرد و گفت که ترکیه هر چه در توان دارد برای ایستاندن و به فرجام رسیدن این روند که به همه آسیب می زند را پی می گیرد.

«رجب تپه» در جریان گفتگو با همتای روس خود: «ولادیمیر پوتین» بر بایستگی آتش بس زودهنگام در اوکراین پافشاردی نمود و یادآور کرد که «آنکارا» آماده ی کمک از هر سویه است.

ماه گذشته، «استانبول: میزبان گفتگوهایی میان گروه های نمایندگی روسیه و اوکراین برای گفتگو و ستیزه (بحث) درباره ی جُستارهای درگیری برانگیز و یافتن راهی برای برونرفت از آن ها بود.

گزیده گزارشی برگرفته از «اسپوتنیک»   ششم اردی بهشت ماه ۱۴۰۱ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب؛ افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!