«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ فروردین ۲۸, یکشنبه

هیچ آدمی آقا بالا سر و خداوند آدم دیگری نیست و کاریای همه ی ما دستیاری به همبود آدمی است

پاپ فرانسیس پای ۱۲ زندانی را شست و بوسید.

«پاپ فرانسیس»، رهبر کاتولیک‌های جهان برای شستن و بوسیدن پای ده‌ها زندانی به «زندان چیویتاوکیا» در ایتالیا رهسپار شد و پای ۱۲ تن از زندانیان زن و مرد از ملیت‌های گوناگون را شست:
نماد فروتنی در ایستاری سپندینه!

واتیکان در این همین باره، چنین به آگاهی رساند:
«پاپ بسان عیسا مسیح پا‌ها را با آماج دستیاری و [نشان دادنِ] فروتنی شست. شمار زندانیان، چون نمادی ار ۱۲ تن یاران عیسا از میان مردان و زنانِ ملیت‌های گوناگون برگزیده شد.»

پاپ، پای هر زندانی را می‌شست، خشک می‌کرد و سپس می‌بوسید. در برابر، برخی از زندانیان برای بوسیدن دست‌های پاپ خم می شدند و سپاسگزاری خود را نشان می دادند. پاپ‌های پیشین، آیینِ پنجشنبه ی سپندینه را در یکی از بزرگ‌ترین کلیسا‌های رُم برگزار می‌کردند و در آنجا پا‌های ۱۲ کشیش را می‌شستند؛ ولی «پاپ فرانسیس» به بازداشتگاه ها، زندان‌ها، «کانون های کوچ» و خانه‌های سالمندان رفت تا بر نمادگرایی خود پافشارَد. وی در پایان این‌ آیین گفت:
این آیین برای یادآوری این‌ نکته است که هیچ آدمی آقا بالا سر و خداوندِ آدم دیگری نیست و کاریای همه ی ما دستیاری به همبود آدمی است.

گزیده ای از گزارشی برگرفته از «اسپوتنیک»  ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۱ (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب؛ برنام را از بوم برگزیده ام و افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

زیرنویس های پرتورها:

چیه؟ نمی خواهی پایت را بشویم؟ بخدا سوگند، دست هایم پاک است.

خدا را سپاس که نافرمانی نکرد؛ وگرنه، به سر تا پای این آیین خجسته ریده بود.

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!