«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ اردیبهشت ۷, چهارشنبه

نال وارونه نزن، مزدور دست به سینه ی تبهکاران پشت پرده

نال وارونه نزن، مزدور دست به سینه ی تبهکاران پشت پرده!* با آن همه هزینه های رزمی که رویهمرفته چندین و چند برابر از هزینه های رزمی روسیه و چین و همدستان اروپای باختری تان بیش تر است، اگر از برتری چشمگیر رزمی در برابر روسیه و چین برخوردار بودید یا به همین موشک استراتژیک «سرمت» ساز و برگ یافته بودید، دمی دودلی برای بخاک و خون کشیدنِ میلیاردها چینی و روسی و مردم نافرمانِ کشورهای دیگر بخود راه نمی دادید. کور نیستی و با همه ی دروغ های شاخدار راه اندازی شده در رسانه های تبهکارتان نیک می دانی که آن ها با آنکه به چنین برتری های نسبی دست یافته اند و این یکی (موشک سرمت) به نوبه ی خود، شاهکاری است، هیچگاه به چنین تبهکاری هایی دست نمی یازند؛ زیرا با آنکه کم و بیش راه رویش و گسترش اختساد سرمایه داری را می پیمایند، امپریالیست نیستند و بنا بر شَوَندهای دانشورانه و باید بیفزایم: خوشبختانه، هیچگاه به چنان زینه ای ـ به همان شَوَندها ـ از دیدگاه تاریخی دست نخواهند یافت. در همین جنگِ خوب از پیش برنامه ریزی شده و براه انداخته شده در اوکراین از سوی شما تبهکاران «یانکی» و برادران «انگلوساسون» بیشرم تر از خودتان در پشتیبانی از دولتی پوشالی در آنجا و انباشت گونه های گوناگون جنگ ابزارهای رزمی و شیمیایی و زیستی که با پیشدستی روسیه، بخت کاربردِ گسترده ی آن ها را نیافتید، گواه برخورد بگونه ای نسنجیدنی (قیاس مع الفارغ بگفته ی زیبای عرب!) با آزمون های تبهکارانه ی سربازان و افسران تبهکارتان در افغانستان و سایر جاهایی که چنگ انداخته اید، از سوی نیروهای رزمی روسیه بودید و خوب می دانید که آن ها هیچگاه مردم کوچه و بازار را آماج یورش رزمی خود نگرفتند و حتا با رزمندگان اوکراینی، برخوردی باریک و آدموار از خود به نمایش نهادند. دهان گل و گشادت را ببند و شکر بیش از اندازه نخور مردک مزدور!

ب. الف. بزرگمهر    هفتم اردی بهشت ماه ۱۴۰۱

* «لوید آستین»، وزیر دفاع [بخوان: جنگ!] «ایالات متحد» [بخوان: «یانکی» ها!] ، روز سه‌شنبه [دیروز] به تندی از هشدارهای «سرگئی لاوروف»، وزیر کار و بار برونمرزی روسیه، درباره ی جنگ جهانی سوم و گمانه ی بهره گیری از جنگ ابزارهای هسته‌ای خرده گرفت. «آستین» پس از یک همایش برای ساز و برگ دادن اوکراین به جنگ ابزار که در پایگاه هوایی «یانکی» ها در «رامشتاین» آلمان برگزار شد، گفت:
«شما بارها از ما شنیده‌اید که اینگونه سخن پردازی (لفاظی) ها بسیار بیم برانگیز و ناسازنده است.»

وی افزود: «هیچ کس نمی‌خواهد گواه رخداد یک جنگ هسته‌ای باشد. چنین سخن پردازی ‌های بیم برانگیزی سر تا پا (کاملا) ناسازنده است و ما نیز به آن در نخواهیم آمد (وارد نخواهیم شد).»

یک روز پیش از این، «سرگئی لاوروف» گفته بود که بیم رخداد جنگ هسته‌ای، شایان درنگ (در اینجا بجای «واقعی») است و نباید آن را دستِکم گرفت. او چند و چون (شرایط) امروز را با بحران موشکی کوبا در سال ۱۹۶۲ مقایسه کرد.

برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»   هفتم اردی بهشت ماه ۱۴۰۱ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب؛ افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!