«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ فروردین ۳۱, چهارشنبه

همان «... به شوشتر زدند گردن مسگری» در نمودی دیگر

روسیه چون پدیدآورنده ی «آماس اختسادی» («تورم») در «ایالات متحد» شناسانده شد

مهتر‌جمهور “ایالات متحد» همچنان روسیه را برای بهای بالای [سوخت] گناهکار بشمار می آورد؛ گرچه، هم اکنون می‌گوید که شَوَند شماره یک، براستی همه‌گیری «کووید ۱۹» (همانا «سارس ۲») است.

جو بایدن [بخوان: «پرزیدنت بادبادی»!]، مهتر‌جمهور «ایالات متحد»، روز سه‌شنبه بر زبان آورد (اعتراف کرد) که جدابندی (قرنطینه) ‌های همه‌گیری «کووید ۱۹»، شَوَندِ بنیادین «آماس اختسادی» بی‌پیشینه است؛ ولی همچنان همتای روس خود، «ولادیمیر پوتین» را به شَوَند بهای بالای بنزینِ درون کشور، گناهکار بشمار آورد.

«کاخ سپید» [بخوان: کاخ روسیاه!] در شش هفته ی گذشته با پافشاری بر فراواژه ی («عبارت») «افزایش بهای پوتین» برای واکاوی (تشریح) بهای سرسام آور [سوخت] در پمپ ها، کوشیده بود تا کنش رزمی (عملیات نظامی) روسیه در اوکراین را پدیدآورنده ی (عامل) “آماس اختسادی» در شش هفته گذشته بشمار آوَرَد. «پرزیدنت بادبادی»، در سخنرانی روز سه‌شنبه  ی خود در «نیوهمپشایر» با کاریا‌شناسی این جستار را پی گرفت؛ ولی، سپس [جایگاهِ] روسیه چون «گناهکار بنیادین» را کاهش داد [و از بار دروغ های شاخدار و دیگر گناهانش اندکی کاست]. «پرزیدنت بادبادی» گفت که «دو شَوَند» برای بهای بالا هست؛ نخستین باره، «کووید» بود؛ به شَوَند همه‌گیری، ما در دست یابی به (تامین) ماده های بنیادین با درهم ریختگی (اختلال) روبرو شدیم؛ بدین سان بها افزایش یافت ...

او سپس گفت: «و دومین شَوَند بزرگ برای ꞌآماس اختسادیꞌ، ꞌولادیمیر پوتینꞌ است ... ماه گذشته، کم و بیش ۷۰⸓ افزایش ꞌآماس اختسادی»، پیامد ꞌافزایش بهای پوتینꞌ به شَوَند نشانه گذاری بر بهای گاز و انرژی بود!»

«پوتین» ماه گذشته گفته بود: «آنها تنها پشت این برآنش ها (تصمیمات) پنهان می شوند تا بار دیگر، مردم خود را بفریبند.»

بر بنیاد گزارشِ «اداره آمار کار «ایالات متحد»، ماه مارس گواه بالاترین جهش «آماس اختسادی» از سال ۱۹۸۱ [ترسایی] بود، بگونه ای که بهای گاز ۱۸⸓ در سنجش با ماه پیش و ۴۸⸓ در سنجش با بازه ی زمانی همانند در سال گذشته افزایش یافت.

گزیده گزارشی برگرفته از «آر تی»   ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۱ (با ویرایش، پارسی و اندک بازنویسی درخور از اینجانب؛ افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!