«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ اردیبهشت ۵, دوشنبه

گونه ای از دزدی های کلان بی دردسر و یکی از راه های رسیدن به خدا

این هم گونه ای از دزدی های کلان بی دردسر در ولایت سگ مدهبِ اسلام پیشگان و یکی از راه های رسیدن به خدا در میهن تیره روز ماست!*

ب. الف. بزرگمهر   پنجم اردی بهشت ماه ۱۴۰۱

* بدهی ۱۵۰۰ میلیارد تومانی نماینده ی «هیوندا» در ایران

«شرکت آسان موتور،  نماینده ی رسمی «هیوندا» در ایران از دو بانک «اقتصاد نوین» و «پاسارگاد» کم و بیش ۱۵۰۰ میلیارد تومان آمایش (تسهیلات) دریافت کرده که بیش از ۳۵۵ میلیارد تومان آن وانهاده (معوق) مانده است.

بر بنیادِ آگهی (اطلاعیه) «بانک مرکزی ایران» درباره ی سیاهه (فهرست) بدهکاران بزرگ بانک‌های دولتی و ویژه (خصوصی)، بنگاه (شرکت) «آسان موتور»، بدهی کلانی، کم و بیش ۱۵۰۰ میلیارد تومان به سامانه (نظام) بانکی بدهی دارد.

گزیده ای از گزارشی برگرفته از «اسپوتنیک»  پنجم اردی بهشت ماه ۱۴۰۱ (با ویرایش، پارسی و اندک بازنویسی درخور از اینجانب؛ برنام نیز از آن من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!