«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ فروردین ۳۱, چهارشنبه

آیا در بهشت بلدرچین یافت می شود؟ ـ بازپخشش

آقا بیشعور یاد بگیر! ببین بایزید بسطامی چه زیبا خود را برای «جهان باقی» آماده نموده بود! آنجا در درگاه الله هم مانند گفتگو و داد و ستد با «شیطان بزرگ» با سخن سرایی بیجا گند نزنی! می دانم که درباره دارایی + ۹۵ میلیارد دلاری و این ها چیزی نخواهی گفت؛ ولی اگر خدا پرسید چه آورده ای؟ خودت را باید به موش مردگی بزنی و به یاد روزگاران گذشته، چیزی در این مایه بگویی که من همان سیّد علی گدا بنده ی درگاهت هستم؛ همین چند واژه برای پاسخگویی بس است و پیش از آنکه بختی برای پرسشی دیگر بگذاری، چیزی از خدا خواستار شوی؛ به عنوان نمونه؛ بد نیست بپرسی:
آیا در بهشت بلدرچین یافت می شود؟

ب. الف. بزرگمهر      ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۵

https://www.behzadbozorgmehr.com/2016/09/blog-post_26.html 

***

بایزید بسطامی را پرسیدند:
اگر در روز رستاخیز خداوند بگوید چه آورده ای؛ چه خواهی گفت؟

بایزید فرمود:
وقتی فقیری بر کریمی وارد می شود به او نمی گویند چه آورده ای؛ بلکه می گویند، چه می خواهی؟

از «گوگل پلاس»

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!