«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ اردیبهشت ۴, یکشنبه

هم «طالبان» و هم شما، خنجری فرورفته در سینه ی فرهنگ آریایی هستید

درست بسان شیوه ی روی کار آمدن خود شما با دستیاری و کمک های همه سویه ی انگلیس و «یانکی» ها برای برکشیدن خمینی که تا شش هفت ماه پیش از پیروزی انقلابی توده ای در میهن مان کم تر کسی وی را می شناخت و خود وی نیز بنا بر نشانه ها و گواهی های بسنده، رسیدن به فرمانروایی در کشوری پهناور با پیشینه ی تاریخی سرشار و نشانه گذار در جهان را بخواب هم نمی دید، «طالبان» نیز کمی جلوتر از شما برای سرکوب آزادی و پیشرفت توده های مردم افغانستان و نابودی فرهنگی دیرینه به میدان فرستاده شد تا بدبختی فراگیر کنونی در آن کشور را پدید آورد و به همه ی کشورهای پیرامون خود آدمکش بفرستد. شما رونوشت برابر اسل (اصل) همان ها هستید و کمابیش همان نقشه را در چارچوب «بنیادگرایی شیعی» در میهن ارژمندمان بکار گرفته اید که هر دو، ریشه در «بنیادگرایی یهودی» نامور به «سیهونیسم» در اسراییل دارد. هم «طالبان» و هم شما، خنجری فرورفته در سینه ی فرهنگ آریایی هستید و کمر به نابودی آن بسته اید.

ب. الف. بزرگمهر   چهارم اردی بهشت ماه ۱۴۰۱ 

***

در پی تکرار وقوع انفجارهای تروریستی جنایت‌بار در مدارس و مساجد مناطق مختلف افغانستان که به شهادت و مجروحیت شمار قابل توجهی از مردم این کشور انجامیده است، رئیس‌جمهور ایران در پیامی نسبت به گسترش تهدیدها علیه ملت افغانستان و ملت‌های منطقه هشدار داد.

ابراهیم رئیسی، ضمن محکومیت شدید انفجارهای تروریستی اخیر در افغانستان، بر ضرورت تامین امنیت همه مردم افغانستان بخصوص امنیت کامل آنها در مدارس، مساجد و مراکز مذهبی تاکید کرد.

رییس جمهور ایران همچنین با تاکید بر مسئولیت حاکمان افغانستان در شناسایی و مجازات تروریست‌های عامل حملات اخیر، اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران آمادگی همکاری و بکارگیری همه امکانات خود برای مقابله با تهدید تروریسم تکفیری و جلوگیری از تکرار این فجایع را دارد و همچنین آماده است که در حوزه درمانی نیز به مجروحان این حملات تروریستی کمک های برادرانه خود را ارائه دهد.

در روزهای گذشته تروریست‌ها در جریان چندین انفجار در مدارس، مساجد و در بین صفوف نمازگزاران روزه‌دار در استان‌های مختلف افغانستان از جمله کابل، مزارشریف و قندوز شمار چشمگیری از مسلمانان شیعه و سنی از جمله زنان و کودکان را به خاک و خون کشیدند.

برگرفته از «اسپوتنیک»   سوم اردی بهشت ماه ۱۴۰۱

بختی چندان برای ویرایش این گزارش نداشتم.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!