«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ فروردین ۲۸, یکشنبه

جانور برای خیز برداشتن آماده می شود

جانور برای خیز برداشتن آماده می شود؛* گرچه، خیز بزرگ تر و کوبنده تر از سپهر پیرامون زمین، اگر کار بدلخواه پیش برود و بختِ یورشی ناخبر فراهم شده باشد، هنوز در پیش است. آمادگی برای خیز کنونی، چنانچه به بوته ی کردار درآید، دنباله ی درگیری های اوکراین و پیگیری ارزیابی و برآورد توانمندی ها و ناتوانی های رزمی روسیه در پهنه های گوناگون و همچنان ناشناخته ی دیگری خواهد بود؛ خیزی که در سنجش با خیز بزرگ تر و کوبنده تر، بیش تر آزاررسانی، کاستن از شکیبایی و ناتوان نمودن فیزیکی و روانی نیروهای رزمی روسیه است و همچنان سویه ای ارزیابانه برای روشن نمودن پاسخ به این پرسش را پی می گیرد که:
آیا زمانِ کوبشِ سهمگین و زمینگیرکننده ی بی هوا (غافلگیرانه) از سپهر پیرامون زمین فرا رسیده است یا نه؟

ب. الف. بزرگمهر   ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۱

* «ناتو» سرگرم رزمایش برای آمادگی یورش به روسیه و بلاروس است

با بدیده گرفتنِ گسترش رزمایش های «ناتو»، هواپیماهای بمب افکن راهبردی آن بگمان بسیار گزینه هایی را برای آمادگی یورش هوایی به بلاروس و روسیه انجام می دهند.

«ایگور کورول»، دستیار نخستِ مِهتَر «ستاد کل نیروهای به جنگ ابزار ساز و برگ یافته ی «بلاروس» در گزارشی گفت:
«در زمان پروازهای نمایشی، هواپیماهای بمب افکن راهبردی «ناتو» بگمان بسیار، گزینه هایی را برای یورش به «بلاروس» و روسیه می آزمایند.»

«ایگور کورول» روز یکشنبه [امروز] گفت:
«شوربختانه، پروازهای نمایشی هواپیماهای بمب افکن راهبردی ꞌناتوꞌ بیشتر شده است. امسال ۹ پرواز از این دست، در کنار مرزهای ما انجام شده و در پله (درجه) ای بالا از گمانه می توان گفت که در جریان این پروازهای نمایشی از آن میان، گزینه های یورش به روسیه و بلاروس در دست بررسی است.»

بگفته ی دستیار نخست مِهتَر ستاد کل بلاروس، هر هفته کشور بلاروس بیش از ۳۰ پرواز گوناگون هواپیماهای شناسایی کشورهای ꞌناتوꞌ را سیاهه برداری (ثبت) می کند.

گزیده ای از گزارشی برگرفته از «اسپوتنیک»   ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۱ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!