«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ فروردین ۲۱, یکشنبه

این تنها یکی از نشانه های آغاز آشوب بزرگ اختسادی ـ هازمانی تازه در سامانه ی زمینگیر شده ی سرمایه داری امپریالیستی است

این تنها یکی از نشانه های آغاز آشوب بزرگ اختسادی ـ هازمانی تازه در سامانه ی زمینگیر شده ی سرمایه داری امپریالیستی است که بر دوش آشوب های اختسادی ـ هازمانی تلنبار شده بر روی هم از سال ۲۰۰۸ ترسایی تاکنون سوار می شود؛* آشوبی به باور من، دامنگیرتر و سهمگین تر از گذشته.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

* «بانک وال استریت» درباره ی افزایش بهای کالاها هشدار داد. بر بنیاد داده های «جی‌پی مورگان چیس»، بهای کالاها از نفت خام گرفته تا گندم می‌تواند تا ۴۰ درصد افزایش یابد. بنا بر گفته های ویژه کاران اختسادِ دوربردی:
در بازه ی زمانی کنونی که نیاز به پوشش‌های «آماس اخستادی» (تورم) افزایش یافته، می‌توان چنین انگاشت که خوراک دهیِ (تخصیص) کالاهای بلندمدت در فرجام کار به بالای ۱⸓  از کل دارایی‌های مالی در تراز جهان برسد و از بالاترین تراز پیشین فراتر رود». چناچه همه چیز یکسان باشد، به آرش افزایش ۳۰ تا ۴۰⸓ دیگر برای کالاها از اینجا خواهد بود.

بتازگی به شوند راهبست های مالی در رویارویی با روسیه چون یکی از گسیل (صادر) کنندگان کلان کالاها، کالاها در بالاترین تراز چندین ساله ی خود داد و ستد می‌شوند و به هم ریختگی (اختلال) در ترابری و کمبودِ پیشگذاشت (عرضه) را پدید آورده است. افزایش بهای‌ کالاها از نفت خام گرفته تا گندم، افزایش آماس اختسادی جهانی را در پی داشته است. دولت روسیه، ماه گذشته به آگاهی رساند که برای پایوری امنیت کشور در گرماگرم راهبست ها جلوی گسیل برخی از کالاها و مواد خام را خواهد گرفت.

برگردانِ گزیده ای برگرفته از «آر تی» ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب؛ برجسته نمایی های بوم از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!