«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ بهمن ۳, جمعه

بار دیگر پنداشتند که کار را یکسره نموده اند؛ پنداری پوچ! ـ بازانتشار

بار دیگر پنداشتند که کار را یکسره نموده و بزبان کژدم گزیده شان: «اغتشاشگران» را نابود کرده اند؛ پنداری پوچ! توده های مردم و بویژه جوانان دلیر ایرانی با همه ی بیم برانگیزی های ددمنشانه ی گماشتگان گروهبندی های خرموش اسلام پیشه و لات و لوت های چاقوکش مزدورشان باز هم به میدان می آیند و گلوی "نظام" بی سر و سامان را می فشارند. با این امید که چنان پا به میدان نهادن هایی، هر چه بیش تر سازمان یافته، هماهنگ شده با دیگر شهرها و آماجمند شوند، روی تک تک شان را از راه دور می بوسم.

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

ب. الف. بزرگمهر   چهارم دی ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/12/blog-post_800.html 

***

رویارویی حوانان و نیروهای انتظامی در سنندج. نیرو های نظامی برای جلوگیری از انبوه شدن جوانان در میدان اقبالِ آن شهر، همه ی میدان را بسته و نمی گدارند حتا خودروها از آنجا رد شوند.

برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران»   چهارم دی ماه ۱۳۹۸ (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر)

ویدئوی پیوست:

بار دیگر پنداشتند که کار را یکسره نموده اند؛ پنداری پوچ (برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران»؛ برنام ویدئو از آنِ من است. ب. الف. بزرگمهر)هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!