«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ دی ۱۲, جمعه

انگار با مُشتی زبان نفهم سر و کار داریم! ـ بازانتشار

از همه ی بگیر و ببندها و به خطر انداختن های امنیت ملی و اغتشاش و این حرف ها که بگذریم، انگار با مُشتی زبان نفهم سر و کار داریم:
ـ خانم شما چند کیلو وزن دارید؟

ـ چطور؟ مگر کیلویی زندان می بُرید؟!

از زبان بانو پروین محمدی، جانشین ریاست «اتحادیه آزاد کارگران ایران»: ب. الف. بزرگمهر   دوم آبان ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/10/blog-post_580.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!