«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ دی ۲۶, جمعه

آن ها حرف می زدند؛ ما عمل کردیم ـ بازانتشار

قرار بود آب، برق، اتوبوس شهری و بسیاری چیزهای دیگر رایگان شود. این ها را آن امام راحل، روز ۱۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ که هنوز انقلاب به پیروزی نرسیده بود، بر زبان راند و با اشاره و کنایه در پی افزود:
«این ها حرف می زنند؛ ما عمل می کنیم!»

به تصویر بنگرید که چگونه پیرزنی در خیر‌آبادِ ورامین، خود را جلوی بیل مکانیکیِ ماموران اداره آب افکنده تا آب خانه اش را نَبُرند. تنها گناه وی، تنگدستی و ناتوانی از پرداخت پول آب است.*

نمی دانم اشاره و کنایه ی «امام راحل» چه کسانی را نشانه گرفته بود؛ گرچه، هم اکنون از چندان برجستگی برخوردار نیست؛ آنچه چشمگیر است، فرجام ادعاهای دهان پرکن میوه چینان انقلابی بزرگ و کلان دزدانِ ایران بربادده کنونی است:
آن ها حرف می زدند؛ ما عمل کردیم.

ب. الف. بزرگمهر   چهارم اَمرداد ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/07/blog-post_49.html

* بنیاد داده ها و پَرتور پیوست، برگرفته از «گوگل پلاس» است.

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!