«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ دی ۲۰, شنبه

هستی و زیست توده های مردم و بخش بزرگی از روشنفکران ایرانی در دو واژه! ـ بازانتشار

گفتند: چی می کشی؟

گفتم: زجر!

گفتند: نه! یعنی، چی مصرف می کنی؟

گفتم: زندگی !


از «گوگل پلاس» با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب؛ عنوان نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر

https://www.behzadbozorgmehr.com/2014/02/blog-post_26.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!