«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ دی ۲۶, جمعه

اینجوری هم آبروی ما می ریزد و هم آبروی شما ... ـ بازانتشار

خدا پدرتان را بیامرزد! شما بزرگ ترین کمک ها را به سرمایه داری باخترزمین نموده اید؛ این کمک ها حتا با کمک های بزرگ رضا شاه خدا بیامرز به کارتل نفتی انگلیسی نسنجیدنی است؛ بویژه اگر اوضاع نابسامان کنونی را نیز بدیده بگیریم ... (از زبان مدیر عامل کارتل نفتی «توتال» در دیدار با آخوند پفیوز امنیتی، ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۶)

به آن ها می گوییم بفرمایید سر سفره! با لگد در اتاق های دیگری که مهمانان اروپایی مان سرگرم آسایش پس از صرف خوراک هستند، باز می کنند و آبروریزی می کنند. خوب! اینجوری هم آبروی ما می ریزد و هم آبروی شما؛ خدا را هم خوش نمی آید ...

از زبان آخوند پفیوز امنیتی:  ب. الف. بزرگمهر  ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/09/blog-post_90.html

«... خودشان را مغبون می بینند و احساس می کنند سفره ای باز شده است و فکر می کنند در باز شدن این سفره، موقع خوردن غذا و استفاده از آن محروم هستند. وارد این میز غذا نمی شوند؛ اتاق بغلی نشسته اند، این طرفی ها غذا و نوشابه می خورند؛ سر و صدا می کنند؛ این نشاط و شادابی این طرف، آن طرف را اذیت می کند؛ چون در اتاق بغلی نشستند از سفره محروم هستند؛ در حالی که آنها هم می توانند راه درستی را انتخاب کنند؛ در اتاقی که سفره هست، آنها هم وارد شوند. از نظر ما اشکالی ندارد. اگر آنها اخلاق بدشان را کنار بگذارند، می توانند کنار این سفره هم باشند. بنابراین در مساله برجام نیاز به توضیحاتی است [و] جلساتی که در نیویورک درمورد برجام برگزار می شود، بسیار مهم است.»

بخشی از سخنان به اندازه ای بسنده روشنِ آخوند پفیوز امنیتی، پیش از پرواز به نیویورک برای سخنرانی در هفتاد و دومین نشست گردهمایی عمومی سازمان نامور به «ملت های یگانه» «خبرگزاری ایمنا» ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۶

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!