«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ دی ۱۹, جمعه

اینترنت و چالش های پیش‌رو در آینده‌ی نزدیک ـ بازانتشار

یادداشتی کوتاه درباره ی جُستار

 
نوشتن یادداشت یا نوشتاری جداگانه درباره ی جُستار در میان نهاده شده در این نوشتار را به هنگامی دیگر واگذار نموده بودم. می پندارم چنین بختی به آسانی بدست نیاید. در این یادداشت کوتاه، چکیده ی نظرم را درباره ی آنچه تاکنون رخ داده، زمینه سازی ها و چشم انداز آینده در میان خواهم نهاد.  

آنگونه که تاکنون روشن و آشکار شده و در نوشتار زیر نیز گوشه هایی از آن به چشم می خورد، ترس از «اینترنت» به مثابه «رسانه ای همگانی» که جهانیان را به یکدیگر پیوند می دهد و از دشواری های یکدیگر آگاه می سازد، تنها حاکمیت های خودکامه ای چون رژیم جمهوری اسلامی را دربرنمی گیرد. امپریالیست ها بیش تر از این حاکمیت های خودکامه که مستقیم و غیرمستقیم با آنها پیوندهای نزدیک و منافع مشترک دارند، از چنین آگاهی توده های سترگ مردم در سرتاسر کره ی زمین ترسیده اند. سخنان «نیکلا سارکوزی»، رییس جمهور «فاشیست» فرانسه در نشست سران «گروه جی ۸» در این باره به اندازه ای بسنده، گویا و روشن است:
«اینترنت مرز جدیدی است که دارد جهان را به تسخیر درمی‌آورد. اما این تسخیر نمی‌تواند بی‌قانون و قاعده باشد،  اینترنت نمی‌تواند جایی باشد که مردم بی محدودیت و رعایت مرز و حق یکدیگر دست به غارت تولیدات یکدیگر زده یا حق یکدیگر را نقض کنند». در این جمله، تنها کافی است بجای «رعایت مرز و حق یکدیگر»، «رعایت مرز و حق انحصاری رسانه های امپریالیستی» نهاده شود تا زبان به اصطلاح «دیپلماتیک» به زبانی دریافتنی برای توده ی روشنفکران و مردم دگرگون شود.

افزون بر کاربرد عمومی اینترنت که سبب افزایش آگاهی عمومی مردم جهان در همه جا شده، نمونه های چندی از کاربرد آن در افزایش جهشی آگاهی های سیاسی روز و سمت دهی رویدادهای اجتماعی و انقلابی به سود نیروهای کار و زحمت، بویژه در میان مردم کشورهای ستمدیده، دیده شده است. نمونه ای کوچک ولی کم و بیش درخشان از سودبری اینترنت را کوشندگان و کنشگران سیاسی مصر در جریان جنبش توده ای مردم آن کشور به نمایش گذاشتند. در همه جای جهان، بویژه به کوشش نیروهای چپ، نیرنگ ها و فریبکاری های بهره کشان و در تارک آنها کشورهای امپریالیستی بسی زودتر از آنچه به پندار آید، به یاری این فن آوری بزرگ دوران ما، روشن و آشکار شده و می شود. بر اثر شتاب گردش آگاهی های رسانه ای، «پای چوبی دروغ» زودتر از گذشته می شکند و «دروغ بافته» های اخبارسازان امپریالیستی بسیار زودتر پنبه می شود. با همه ی آمایش هایی که نیروهای امپریالیستی برای به خدمت گرفتن انحصاری این رسانه ی همگانی تاکنون به عمل آورده اند، نتوانسته اند کاملا به آماج های پلید و ضد بشری خود در «شستشوی مغزی» توده های مردم دست یابند. از همین رو ـ درست مانند پهنه های دیگری که شکست را نزدیک می بینند ـ از چندی پیش به این سو به آفرینش و گسترش هرج و مرج در اینترنت روی آورده اند.

موج بی پیشینه ی یورش «هَکِر»۱ ها به رایانه ها و ناامن شدن فضای اینترنت و نامه نگاری های الکترونیک در ماه های گذشته که حتا شرکت های بزرگی چون «یاهو» و «جی ـ میل» را دربرگرفته، نمی تواند تنها کار آدم های بیماری که قصد آزار و آسیب رسانی به دیگران را درسر می پرورانند، باشد. چنین موج گسترده و بخوبی سازمان یافته ای تنها می تواند از سوی شرکت های بزرگی چون «مایکرووسافت»، «یاهو»، «گوگل» و سازمان های بزرگ جاسوسی چون «سیا» با دستیاری و همکاری همان شرکت ها و مانند آنها سازمان داده شده باشد.۲ ساماندهی آن چیزی که از سوی رژیم پوسیده ی جمهوری اسلامی، «ارتشی سایبری» خوانده شده و برخی رسانه های نادان یا مزدور نیز آن را بزرگ وامی نمایند، به همان اندازه دروغ است. جمهوری اسلامی چنین «ارتش سایبری» در اختیار ندارد و نمی تواند به این زودی در اختیار داشته باشد. دستیابی به فن آوری های بالا در این زمینه نیز مانند انرژی هسته ای و بسیاری دیگر از پهنه های علمی و فنی کار امروز و فردا نیست و به برنامه، مدیریت و زمان نیازمند است. منطقی تر خواهد بود که بینگاریم، رژیم جمهوری اسلامی به بهای ریخت و پاش فراوان و بی حساب و کتاب پول نفت و سرمایه های مالی ایران از همان شرکت های بزرگ و شاید در همکاری با سازمان دوزخی جاسوسی ایالات متحده، انگلیس و دیگر کشورهای کوچک امپریالیستی، این فرآوری ها را ـ مانند خرید فن آوری فیلترینگ به بهای گزاف ـ می خرد و بکار می بندد؛ سودی دوجانبه، هم برای امپریالیست ها که راه های نفوذ تازه تری برای خود می گشایند و هم برای رژیم آبروباخته، ضد خلقی و ضدکارگری رژیم جمهوری اسلامی!۳ 

همراه و همگام با پدیده ی یادآوری شده در بالا، پیدایش رسانه هایی چون «فیس بوک» و «توئیتر» به پدیداری فضایی کم و بیش انحصاری و «جزیره ای شدن فضای اینترنت» یاری می رسانند؛ رسانه هایی که نه تنها اطلاعات شخصی، شیوه ی اندیشه، دلبستگی ها و بسیاری چیزهای بدردخور کاربران خود را گردآوری و از آنها برای آماج های بازاری و جاسوسی استفاده می نمایند که نقش پلیدی در بستن و گِرد نمودن فضای اینترنت و کمک به تکه تکه شدن آن در راستای آماج های امپریالیستی بر دوش دارند.  این پرده ی نخست معرکه و نمایشی است که فراهم نموده اند.

زمینه سازی برای اجرای پرده ی دوم نمایش هم اکنون در بالاترین سطح به دست عروسکان خیمه شب بازی امپریالیستی در نشست سران گروه «جی ۸» آماده می شود. بهانه ها نیز روشن و آشکار هستند:
«نگهبانی از امنیت و حریم شخصی کاربران و قوانین رقابتی [میان غول های انحصارگر رسانه ای]»، «حق مولف» و ...

همه ی این بهانه ها، واقعیت هایی کوچک تری را نیز دربردارند که بی هیچ گفتگو، بخش عمده ای از آنها، بیش و پیش از هر "هَکِر بیمار"ی، زاییده و دستپخت سیاست های امپریالیستی در فضای اینترنت بوده و هست؛ ولی کاربرد همه ی این "موزاییک" های جداگانه ی واقعیت بی هیچ پیوند درونی منطقی و سازگار با یکدیگر، برای برهم زدن قاعده ی "بازی" ای است که به زیان امپریالیست ها، دستیاران و نوکران شان با شتاب در گسترش است و آنها نیز می شتابند تا مانند بچه های نُنُر، لوس و ازخود راضی،"بازی" را به هم بریزند و قاعده های دلخواه برای آن بسازند. 

ب. الف. بزرگمهر   هفتم خرداد ماه ۱۳۹۰

https://www.behzadbozorgmehr.com/2011/05/blog-post_28.html

پانوشت:

۱ ـ «هَکِر» (hacker) به کسی گفته می شود که به خاطر توان بالای ویژه کاری (تخصصی) خود در زمینه ی دانش های رایانه ای و نرم ابزاری می تواند با سودبری از محدودیت های فنی سامانه ها و نرم ایزارها راه های نفوذ به درون آنها را بیابد. «هَکِر» لزوما یک خرابکار یا جاسوس نیست!

۲ ـ اندک آگاهی حرفه ای اینجانب در زمینه ی مهندسی نرم ابزاری و تجربه ای که در کنار برخی همکاران ورزیده ی پیشین خود بدست آورده ام، اجازه ی چنین نتیجه گیری را به من می دهد. برخی از این همکاران به آسانی می توانستند قفل نرم ابزارها را "بشکنند"، به درون سامانه های اینترنتی نفوذ کنند، «رمز عبور» (password) دیگران را حتا در سامانه ی «یونیکس» که از ضریب امنیتی بسی بالاتر از فرآورده های «میکروسافت» برخوردار است، بیابند.

۳ ـ در این باره خواندن نوشتارهای زیر را سودمند می دانم:

«فیس بوک» ترسناک ترین شبکه‌ی جاسوسی جهان!

https://behzadbozorgmehr.blogspot.com/2011/05/blog-post_06.html


!نیمی از حقیقت، دروغی بیش نیست


تلاش هکرهای مستقر در ایران برای نفوذ در یاهو، جی میل و اسکایپ
 

https://behzadbozorgmehr.blogspot.com/2011/03/blog-post_24.html

***

اینترنت و پنج چالش پیش‌رو در آینده‌ی نزدیک

برای اولین‌بار «اینترنت» یکی از سرفصل‌های اصلی نشست سران گروه «جی ۸» است. از سوی دیگر چالش‌های تازه‌ای درباره‌ی آینده‌ی اینترنت و رعایت حقوق کاربران مطرح می‌شود. «بنیاد مرز الکترونیک» این چالش‌ها را تبیین کرده است.

امروز، ۲۴ مه ۲۰۱۱، نشست سران کشورهای گروه «جی ۸» در پاریس و به ریاست نیکلا سارکوزی، رئیس‌جمهور فرانسه شروع شد. امسال، برای اولین‌بار «اینترنت» و چالش‌ها و آینده‌ی آن، در نشست سران گروه «جی ۸» مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

قرار است در این نشست، سران کشورهای عضو درباره‌ی آینده‌ی اینترنت به بحث و تبادل‌نظر بپردازند.  برای اولین‌بار از روسای مهم‌ترین شرکت‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی از جمله «فیس‌بوک»، «گوگل» و «مایکروسافت » و «ویکی‌پدیا» هم دعوت شده است تا در نشست دو روزه‌ی ویژه‌‌ی بررسی آینده‌ی اینترنت شرکت کنند و دیدگاه‌ها و نظرات خود را اعلام کنند.

قرار است در این نشست موضوعاتی چون حق مولف، آزادی بیان در اینترنت، امنیت و حریم شخصی و قوانین رقابتی مربوط به اینترنت مورد بحث و بررسی قرار گیرد. حاکمیت کشورهای مختلف دنیا، روز به روز توجه بیشتری را معطوف اینترنت می‌کنند و اینترنت هرچه بیشتر نقشی کلیدی در جریان تحولات، افشاگری‌ها و به چالش کشیدن قدرت‌ها ایفا می‌کند.

نیکلا سارکوزی پیشتر درباره‌ی اهمیت اتخاذ سیاست جهانی هماهنگی برای مدیریت اینترنت گفته بود:
«اینترنت مرز جدیدی است که دارد جهان را به تسخیر درمی‌آورد.اما این تسخیر نمی‌تواند بی‌قانون و قاعده باشد، اینترنت نمی‌تواند جایی باشد که مردم بی محدودیت و رعایت مرز و حق یکدیگر دست به غارت تولیدات یکدیگر زده یا حق یکدیگر را نقض کنند.»

به موازات گسترش نقش و تاثیر اینترنت، امنیت کاربران نیز با تهدیدهای تازه‌ای روبرو می‌شود. امروز در مراسم افتتاح نشست، نیکلا سارکوزی با تاکید بر اهمیت نقش اینترنت در تحولات کشورها گفت:
«انقلاب جهانی که این روزها در گوشه‌وکنار جهان در شرف است، صلح‌آمیز است. این انقلاب‌ها و تحولات نه در میدان‌های جنگ که در محوطه‌ی دانشگاه‌ها و پشت کامپیوترها در حال رخ دادن است.»

سارکوزی اما گفته است که کشورها در رابطه با اینترنت نمی‌توانند موضعی خنثی داشته باشند و اینترنت بدون هیچ نظارت و کنترلی را در اختیار شهروندان قرار دهند. پیش از این سارکوزی همواره تلاش کرده از خود چهره‌ای مدافع حقوق مولف در اینترنت نشان دهد. دولت فرانسه یکی از شدیدترین قوانین در برخورد با افرادی که به شکل غیرقانونی آلبوم‌های موسیقی یا فیلم از اینترنت دانلود می‌کنند را از چندسال پیش اعمال می‌کند.

سارکوزی در سخنرانی افتتاحیه‌ی نشست سران «جی ۸» هم گفت:
«می‌دانم که تعریف ما از حق مولف با کشورهایی مثل ایالات متحده‌ی آمریکا متفاوت است. در فرانسه هیچ ایده، فکر، حق مولف و حق معنوی مولفی نمی‌تواند به سرقت رود و مورد استفاده قرار گیرد و با متخلف سخت‌ترین برخوردها را خواهیم داشت.»

به موازات گسترش نقش و تاثیر اینترنت، امنیت کاربران نیز با تهدیدهای تازه‌ای روبرو می‌شودموضوعات مورد بحث در نشست «جی ۸» درباره‌ی حق مولف در اینترنت، امنیت کاربران و آزادی بیان در اینترنت، بخشی از چالش‌ها و سوال‌های این عصر نوین ارتباطی است.

چندی پیش، «بنیاد مرز الکترونیک» که برای گسترش حق حریم شخصی در فضای وب فعالیت می‌کند، ۵ چالش مهم اینترنت در پنج سال آینده را که سوال‌های جدی بسیاری از کاربران خواهد بود، اعلام کرد. در تعیین این چالش‌ها، «بنیاد مرز الکترونیک» از هم‌فکری وینتون سرف، بنیان‌گذار و پدر اینترنت و سه تن از داوران جوایز «وبی» که به اسکار پروژه‌های اینترنتی مشهور است نیز بهره‌برده است. «بنیاد مرز الکترونیک» این چالش‌ها را در پنج گروه طبقه‌بندی و تبیین کرده است:
۱ ـ به‌روز کردن قوانین مربوط به حق مولف در فضای وب

در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران، هنوز برای حق مولف در اینترنت چارچوب و محدوده‌ی مشخص و دقیقی تعریف نشده است. تعریف کشورهایی هم که قانون حق مولف در اینترنت تعریف شده و اعمال می‌شود، از مرز و محدوده‌ی این حق مشخص نیست.

با گسترش هرچه بیشتر استفاده از شبکه‌های اجتماعی مثل «فیس‌بوک»، «توئیتر» یا «فرندفید» مفهوم «حریم شخصی» بیشتر دستخوش تغییر و تحول می‌شود.

«بنیاد مرز الکترونیک» می‌گوید برای مثال در بسیاری از کشورها از جمله آلمان همان قوانین حق مولف که برای نوشتار تعریف شده درباره‌ی تولیدات و محتوای سایت‌های وب.۲ مثل «یوتیوب» اعمال می‌شود و بسیاری از محتویات این وب‌سایت‌ها برای کاربر قابل دسترسی نیست و برای خاطی مجازاتی مثل خاطی در جهان واقعی در نظر گرفته شده است. 

«بنیاد مرز الکترونیک» و کارشناسان همکار این موسسه براین عقیده هستند که قوانین حق مولف در اینترنت و تعریف «خاطی»، «جرم» و تعیین مجازات در آن نیاز به بازنگری اساسی دارد و کشورها در آینده‌ی نزدیک ناگزیر هستند که این تعاریف را به‌روز کرده و مرزهای تعریف جرم در محیط مجازی را هرچه بیشتر از جهان واقعی تفکیک کنند. 

بسیاری از کمپانی‌های بزرگ و شبکه‌های اجتماعی نیز بارها اعلام کرده‌اند که از همکاری و حرکتی هماهنگ برای بازنگری تعاریف حق مولف در وب به شکلی که هم حق مولف و شرکت‌ها حفظ شود و راه برای خلاقیت و نوآوری بیشتر باز شود، حمایت می‌کنند. 

۲ـ توسعه‌و تکامل مفهوم «حریم شخصی»

با گسترش هرچه بیشتر استفاده از شبکه‌های اجتماعی مثل «فیس‌بوک»، «توئیتر» یا «فرندفید» مفهوم «حریم شخصی» بیشتر دستخوش تغییر و تحول می‌شود و حجم داده‌های فردی کاربران بر روی شبکه‌های اجتماعی، روز به روز بیشتر می‌شود. از سوی دیگر، امکان سوء‌استفاده از این اطلاعات و داده‌ها نیز به موازات این گسترش، بالا رفته است.

«بنیاد مرز الکترونیک» می‌گوید توافق بر سر مفهوم «حریم شخصی» و گسترش معنای حریم شخصی نسبت به قبل از دیگر چالش‌های جدی پیش‌رو در سال‌های آینده است و کشورها و شرکت‌های بزرگ ناچار خواهند بود سیاست‌های شفاف و جهان‌شمولی را درباره‌ی مساله‌ی «حریم شخصی» اتخاذ کنند و بر آن مبنا با متخلفان برخورد کنند.

۳ـ منابع آزاد و وب باز 

استانداردسازی فن‌آوری‌های وب حالا یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و چالش‌های اینترنت است. با گسترش استفاده از تلفن‌های همراه وصل به اینترنت و آی‌پدها و تبلت‌های دیگر، نیاز به پروتکل‌های مشترک برای مدیریت اشتراک‌گذاری بیشتر احساس می‌‌شود. 

بنا به گزارش «بنیاد مرز الکترونیک» تلاش و همکاری برای تعیین استانداردهای فن‌آوری وب، اتخاذ سیاست‌های یکسان درباره‌ی افزونه‌ها و برنامه‌های جانبی تلفن‌های همراه و تبلت‌ها از دیگر اقداماتی است که در پنج سال اینده کاربران، دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ اینترنتی و فن‌آوری را درگیر خواهد کرد. 

در سال گذشته‌ی میلادی میزان حملات اینترنتی و انتقال ویروس از طریق ایمیل، فلش‌های موسوم به «یو اس بی» و افزونه‌ها به شدت افزایش یافته است

۴ـ مساله‌ی بی‌طرفی وب 

اینترنت از همان سال‌‌های اول حضور خود، نقش رسانه ی جایگزین را پیدا کرد. با آغاز دوران وبلاگ‌نویسی و بعدتر ظهور شبکه‌های اجتماعی، ساختار قدرت را هرچه بیشتر به نقد کشید و هژمونی را شکست و به همه این امکان را داد که صدا و نظر خود را منعکس کنند. این خاصیت اینترنت آن‌قدر چشمگیر بوده و هست که در سال ۲۰۱۰، یکی از نامزدهای اصلی برای دریافت جایزه صلح نوبل بود. 

وینتون سرف، پدر اینترنت، بارها گفته است که بی‌طرفی نت باید حفظ و تقویت شد و اینترنت امکان برابری برای همگان که صدای خود را به گوش برسانند. 

«بنیاد مرز الکترونیک» می‌گوید «حق دسترسی آزاد به اطلاعات روی وب و گسترش و حفظ امکان برابری آنلاین» از جدی‌ترین مسائل پیش‌رو در سال‌های آینده خواهد بود. 

۵ ـ امنیت آنلاین کاربران

چندی پیش شرکت «مایکروسافت» اعلام کرد که از هر ۱۴ دانلود، یکی خطرناک است و به کامپیوتر یا شناسه‌ی کاربری کاربر آسیب می‌رساند. کمی قبل‌تر در یکی از بزرگ‌ترین رخنه‌های امنیتی و حمله‌های هکرها به دستگاه‌های پلی استیشن و افزونه‌ی بازی «فیس‌بوک» این شرکت در «فیس‌بوک» اطلاعات کاربری و کارت‌های اعتباری میلیون‌ها کاربر به سرقت رفت و  میلیون‌ها دستگاه آلوده شد. 


هرچقدر اینترنت و فن‌اوری توسعه بیشتری پیدا می‌کند، بحث امنیت در این فضا و رخنه‌های امنیتی و چگونگی حفاظت از اطلاعات خود در این فضا هم با دشواری‌های بیشتری روبرو می‌شود. آخرین گزارش نهادهای امنیتی آمریکا نشان می‌دهد که در سال گذشته‌ی میلادی میزان حملات اینترنتی و انتقال ویروس از طریق ایمیل، فلش‌های موسوم به «یو اس بی» و افزونه‌ها به شدت افزایش یافته است. 

حفاظت امنیت اطلاعات از سال‌ها پیش یکی از اصول و دغدغه‌های بنیادین متخصصان وب بوده است. «بنیاد مرز الکترونیک» می‌گوید در سال‌های آتی این اصل بنیادین، جدی‌تر هم شده و با خطرها و پیچیدگی‌های بیشتری مواجه خواهد شد. این بنیاد و متخصصان مشاورش می‌گویند «امنیت در وب» باید هرچه بیشتر به سمتی رود که کاربران با آگاهی هرچه بیشتر اطلاعات خود را به اشتراک گذارند و در صورت لزوم از آن دفاع کنند. این نهاد می‌گوید مسئولیت حفظ امنیت و دفاع از امنیت کاربران برعهده‌ی همه‌ی دولت‌ها، سازمان‌های غیردولتی مدافع آزادی آنلاین و شرکت‌های بزرگ اینترنتی است. بنا به گفته‌ی این بنیاد شرکت‌ها و دولت‌ها ناگزیر خواهند بود بودجه‌ی بیشتری را مصروف بالا بردن ایمنی وب‌گردی و آموزش اصول حفاظت از اطلاعات و وب‌گردی ایمن کنند. 

آینده‌ی اینترنت و چالش‌هایی که با آن روبرو است آن‌قدر جدی است که می‌تواند آینده‌ی این اختراع بشر را دچار تغییرات بنیادین کند. نشست
۸ کشور صنعتی موسوم به «جی ۸» با مدیران بزرگ‌ترین شرکت‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی، اولین گام جدی برای همکاری‌های متقابل در تببین آینده‌ی اینترنت و رویارویی با این چالش‌ها است. 

فرناز سیفی 
تحریریه: یلدا کیانی

برگرفته از «دویچه وله»

این نوشتار در برخی جاها از سوی اینجانب، ویرایش شده است. برجسته نمایی ها نیز همه جا از اینجانب است.   ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!