«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ دی ۱۶, سه‌شنبه

فقیهِ شهر به رفعِ حجاب مایل نیست ... ـ بازانتشار

فقیهِ شهر به رفعِ حجاب مایل نیست
چرا که هرچه کند، در حجاب کند ...

ازو دلیل نباید سوال کرد که گرگ
به هر دلیل که شد، بره را مجاب کند

ز من مترس که «خانم» تو را خطاب کنم
ازو بترس که «همشیره» ات خطاب کند

زنده یاد ایرج میرزا

از «گوگل پلاس»

https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/08/blog-post_15.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!