«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ دی ۱۷, چهارشنبه

اگر سرشت جانورانه ی خود را نمی پذیری، بگو تا پوستت را بکنیم! ـ بازانتشار

خرس مشهدی در هماوندی با نامزدهای رد صلاحیت شده ی «گزینش کارپرداز خیمه و خرگاه رهبری» از آن میان، گفته است:
«اگر احراز صلاحیت انجام شود، باید دلیل آورده شود؛ اما عدم احراز صلاحیت نیاز به دلیل ندارد.»*

بر بنیاد چنان منطقی سر تا پا صوری و خشک مغزانه، می توان چنین گفت:
اگر بگویم تو آدم نیستی، آدم بشو هم نیستی و بویی از آدمیت هم نبرده ای، نیازمند هیچگونه شَوَندی نیست و جایی برای پرخاش نمی ماند؛ ولی اگر بگویم جانوری در کالبد و زیر پوست آدم هستی، نیازمند گواهمندی است و می توانی پرخاش کنی.

تصمیم بگیر! اگر سرشت جانورانه ی خود را نمی پذیری و می خواهی پرخاش کنی، بگو تا پوستت را بکنیم!

ب. الف. بزرگمهر    سوم اردی بهشت ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/04/blog-post_513.html

* یاوه گویی احمد علم الهدی در نیایش آدینه ی یکم اردی بهشت ماه ۱۳۹۶ در مشهد، برگرفته از گزارش «عدم احراز صلاحیت نیاز به دلیل ندارد/ضرورت اصلاح قانون انتخابات»، «خبرگزاری مهر»، یکم اردی بهشت ماه ۱۳۹۶

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!