«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ مهر ۱۱, جمعه

آتشخانه ی دوزخ نیز نیازمند نیروگاه و ویژه کارانی زبده است! ـ بازانتشار

تصویری از توماس ادیسون، آفریننده ی برق درج کرده و می نویسد:
خدا رحمتش کنه واقعن!
از غروب برق نداشتیم.
خونه مثل قبر شده بود
حالا بماند که هیچ دستگاهی کار نمی کرد.

از «گوگل پلاس»

برایش می نویسم:
با همه ی این ها فکر نکنم خدا برده باشه اینو به بهشت؛ بگمان بیش تر یه جایی توی آتشخونه ی دوزخ! چه کسی بهتر از ادیسون برای روبراه کردن این کار؟! این ها فکر می کنند، آتش دوزخ همینطوری خودش خودبخود بدون هیچ نیروگاهی کار می کنه!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۵ امرداد ماه ۱۳۹۳ («گوگل پلاس»)

https://www.behzadbozorgmehr.com/2014/08/blog-post_0.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!