«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ مهر ۲۸, دوشنبه

بیا اینجا بنشین تا سرت را شانه کنم! ـ بازانتشار

مردم برافروخته ی «پاپوآ ـ گینه نو» رو به پناهجویان گیرافتاده در پناهگاهی بی نان و آب و آرامش و از مدتی پیش به این سو، بیم برانگیز که پدید آورنده ی این همه، دولت تبهکار استرالیاست:
از اسلام عزیز به اینجا پناه آورده ای؟! بیا اینجا بنشین تا سرت را شانه کنم!

پیامی برای شان نداری آقا بیشعور؟! سوگند یاد می کنم که این ها خوب اسلام خواهند آورد و بندگان خوبی برای الله تازی خواهند شد!

ب. الف. بزرگمهر     ششم آذر ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/11/blog-post_127.html

زیرنویس تصویر:

Decorated Sawfish sword probably from Papua New Guinea

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!